Muligheter for å søke aktivitetstilskudd for klubber og kretser!

17.02.2020 Norges Orienteringsforbund

Benytt muligheten til bidrag for aktivitetsrettede tiltak – søk innen 15. mars.


 

Klubber og kretser gis også i år mulighet til å søke tilskudd til en rekke tiltak.

For klubbene handler det om aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom, personer med funksjonsnedsettelse, Grønne turer for alle, FINN FRAM-dag, oppstart/revitalisering av ny klubb/gruppe og kurs  

 

For kretsene gjelder det regionale aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og junior/ung senior. I tillegg prioriteres arrangement av kurs i samarbeid med klubbene og oppstart/revitalisering av klubber.

 

Alle klubber og kretser fikk før helgen tilsendt informasjon på e-post. 

 

Merk at søknad skal sendes elektronisk og at klubbens eller kretsens tiltaksplan for rekrutteringsaktivitet og de tiltak det søkes på skal følge med søknaden.

 

Mer om hvilke tiltak det kan søkes på kan leses i tilskuddsbrev  KLUBB og KRETS  

 

All nødvendig informasjon og søknadskjema finnes på forbundets nettside: her


Samtlige ordninger har søknadsfrist 15. mars 2020.