Mulighet til å søke om støtte for å forebygge ensomhet hos eldre

05.08.2020 Norges Orienteringsforbund

Løpende søknadsfrist for klubber som bidrar til sosiale møteplasser for eldre.


 


Helsedirektoratet har fått ekstrabevilgning på revidert statsbudsjett, som tiltakspakke for sårbare eldre.

 

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og det har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen.


Dette kan være treffende for orienteringsklubber har sosiale møteplasser i orientering eller turorientering for eldre, eller nybegynnerkurs.

 

 

Formålet med ordningen er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser for eldre.

 

 

Tiltaket har løpende søknadsfrist.


 

Du kan lese mer, og søke: her