Mer enn 200 lærere og over 1 000 elever på rett kurs!

18.11.2019 Norges Orienteringsforbund

Orientering introdusert på skoler fra Harstad i nord til Tønsberg i sør.

 Over: På Tjøme ungdomsskole.
 

Under: Skolemøtet for Rogaland.

Skolemøtet for Rogaland-600.jpg
 


Tidlig i vår fikk alle klubber, i samarbeid med Norges Orienteringsforbund, anledning til å invitere lokale skoler med på kurs i orientering.

Nå som sesongen er over kan vi komme med følgende hyggelige oppsummering:


12 klubber - fra Harstad i nord til Tønsberg i sør - benyttet seg av tilbudet.

Mer enn 200 lærere fra over 40 skoler har blitt kjent med vår nettside for skole: o-skolen.no.

Lærerne har fått opplæring i enkle aktiviteter som kan gjennomføres på skolens kart som nå er lagt inn i portalen skoleorientering.no.

Hver skole og klubb har også fått «o-skole-sekken» som er fylt med aktivitetsmateriell.

Over 1 000 elever har vært med på aktiviteter som pokemon-orientering, linjeorientering og skattejakt - alle lekene hentet fra aktivitetsbanken.no.


De aktuelle klubbene var representert på kursene, noe som forenkler videre samarbeide rundt tilgang på kart, lån av utstyr og hjelp til arrangementer. Tilbakemeldingene fra både skoler og klubber er entydige: dett var et flott tiltak!


I tillegg har Norsk Orientering vært representert på de tre store lærerstevnene i Sør-Norge i løpet av høsten:

Sørlandsk Lærerstevne
Østlandsk Lærerstevne
Skolemøtet for Rogaland

Et 40-talls lærere har moret seg med øvelser hentet fra aktivitetsbanken.

Kursene har blitt gjennomført i Kristiansand, Oslo og Stavanger.


Forhåpentligvis vil enda flere klubber og skoler nyte godt av tilsvarende tilbud neste år.

I løpet av desember vil SparebankstiftelsenDNB gi svar på om de vil støtte Norsk Orientering med midler.

Et bidrag fra stiftelsen vil gi enda flere klubber anledning til å etablere og videreutvikle et godt samarbeid med skolene.

Vi kan håpe på støtte til blant annet nye/reviderte skolegårdskart, aktivitetsmateriell, tidtakerutstyr og ulike former for kurs og kompetanseheving.


Har du spørsmål om «Orientering i skolen»? Kontakt prosjektleder

henningbratland.carlsen@orientering.no