Marianne Dæhli vikarierer som prosjektleder for Jenteprosjektet!

19.10.2021 Norges Orienteringsforbund

Har mål om å gjøre opplegget mest mulig attraktivt.

 

Marianne Dæhli er ikke noe ukjent navn i o-Norge.


Oppvokst i en skikkelig orienteringsfamilie på Løten, har hun vært gjennom det «obligatoriske» som barneparkering, småtroll og nybegynnerløype allerede fra ung alder.

 

Etter hvert bar ferden videre til NTNU og – ikke minst – NTNUI Orientering.

 

Her fikk Marianne være en del av det fantastiske o-miljøet i NTNUI.


Etter at hun var ferdig utdannet har hun jobbet i Østfold og Oslo, parallelt som hun – på frivillig basis – har vært en av ildsjelene i Pre-o miljøet og blant Ja-menneskene som har bidratt som leder under mange av junioraktivitetene i regi av Norges Orienteringsforbund.


Marianne har vært leder både på student-VM, ungdoms-EM, Junior European Cup (JEC) og junior-VM.

 

Fra starten av oktober har hun gått inn i et vikariat for Fanny Horn Birkeland (leder for Jenteprosjektet), som har permisjon.

Og i den anledning har vi utfordret Marianne med noen spørsmål slik at vi alle skal kunne bli litt bedre kjent med hun som nå vikarierer frem til midt i mars 2022.

 

Hva gjør at du er rett person for norsk orientering?

- Jeg har siden 2016 vært med som lagleder på diverse oppdrag for Norges orienteringsforbund, og har dermed god kjennskap til både administrasjonen og utøvere. Har også blitt godt kjent med Fanny (Horn Birkeland) det siste året og vi har mange like tanker om hva vi ønsker å gjøre for norsk orientering. (Fanny Horn Birkeland er ansvarlig for Jenteprosjektet og er nå ute i permisjon. Det er henne Marianne Dæhli vikarierer for red. anm.)

 

Hva er det som motiverer deg med jobben?

- Først og fremst er det å teste ut det å jobbe med noe annet enn det jeg er utdanna som, nemlig byggingeniør.

- Ellers liker jeg godt å planlegge og å være på tur, og det å være på tur med juniorer er aldri kjedelig.

 

Hva er målet med ditt arbeid?

- Det er å gjøre opplegget til Norges Orienteringsforbund mest mulig attraktivt for bredden og spesielt jenter som ikke har som mål å bli best.

 

Hva er din største orienteringsopplevelse?

- Mye å velge mellom, men den aller største er nok tiomilaturene med NTNUI, og da kanskje spesielt det året jeg var ansvarlig for det hele som «tiogeneral». Det er et felles mål som er med gjennom hele året og toppes med en helg i Sverige med god stemning hvor man er første som ankommer arena og de siste som drar.

 

Hva skal vi - i norsk orientering - gjøre for at flere skal få ta del i, og oppleve noe slikt som du nevner ovenfor?

- Dette er vanskelig å svare på.

- Men når det gjelder min oppgave i Norges Orienteringsofrbund, er jeg opptatt av at jenteprosjektet skal evalueres før neste treårsperiode, og at en av oppgavene mine fremover er å finne ut av hva prosjektet skal fokusere på de neste tre årene.

- Jeg ønsker derfor gjerne å få tilbakemeldinger på slik det har vært, eller innspill på hva de ønsker det skal være i fremtiden.

Marianne kan nåes på de fleste medier, e-posten er marianne.daehli@orientering.no.