Lyst til å bli trenerutvikler for Norsk Orientering?

21.09.2022 Norges Orienteringsforbund

Bli med på høstens Grunnkurs for Trenerutviklere!

 


Norges Orienteringsforbund søker etter flere trenerutviklere som vil være med å utvikle trenere på spesielt nivå 1 og også nivå 2. Det innebærer blant annet at du kan være med og planlegge og gjennomføre trener-1 kurs og/eller trener-2 kurs i orientering.


Grunnkurset for trenerutviklere er for personer som Norges Orienteringsforbund velger til å utvikle trenere i henhold til Trenerløypa. Trenerutviklere må ha noen grunnleggende forutsetninger for å gå inn i rollen som trenerutvikler.
 

Anbefalte kvalifikasjoner før du tar grunnkurset:

 • God egenerfaring i orientering 
 • Faglig kunnskap på nivået, enten a) eller b):
     a) Godkjent / relevant utdanning et nivå over det du skal undervise. Minimum 2 års trenererfaring.
     b) Godkjent/relevant utdanning på nivået du skal undervise. Minimum 3 års trenererfaring. 
 • Relevant erfaring innen veiledning / undervisning
 • Positiv menneskeinteresse – nysgjerrighet for andres utvikling.
 • Kjenne til og aksept for idrettens verdigrunnlag og retningslinjer, samt Trenerløypa som rammeverk for den norske treneren.

 

Grunnkurs Trenerutviklere høst 2022

 

Del 1: 14. - 15.oktober
Sted: Trondheim (nøyaktig adresse kommer senere)
Tid: Fredag 17.00-21.00 lørdag 09.00-18.00.
Del 1 er vi sammen med flere andre idretter.
Fagansvarlig for samlingen: Jørgen Benestad-Johansen, trenerutvikling i NIF


Alternativt Grunnkurs:

4.-5. november
Tid: Fredag 17.00-21.00 lørdag 09.00-18.00
Digitalt på Teams og/eller Zoom
Vi anbefaler å delta på det fysiske kurset i oktober


Grunnkurset vil ha noen forberedelsesoppgaver i forkant.

Del 2: O-spesifikk dag - dato foreløpig ikke bestemt  
Orienterings-spesifikk dag med fokus på rollen som trenerutvikler i orientering og faginnholdet, spesifikt Trener-1 kurs, praktisk og teoretisk. Også noe gjennomgang av Trener-2 kurset.
Fagansvarlige fra Norges Orienteringsforbund.
 

Trener-1 kurs retter seg mot trenere for barn i alder 8-14 år
Trener-2 kurs har fokus på å trene eldre ungdom og juniorer. 

 

Norges Orienteringsforbund dekker kursavgift, reise og overnatting til hele grunnkurset.
Vi har egne satser for godtgjøring for trenerutviklere som holder trenerkurs.

 

 

Mål for Grunnkurset

Kurset skal gi deltakerne forståelse for det de trenger å vite og hva de trenger å kunne for å utvikle trenere og legge til rette for trenerkurs. Etter kurset bør trenerutviklerne:

 • Forstå filosofien i Trenerløypa og hva som er Trenerutviklerens rolle i utviklingen av trenere i norsk idrett. (økt 1 og 2)
 • Kjenne til strukturen i gjennomføringen av trenerkurs (Flyturen - forberedelser, gjennomføring og etterarbeid) og kunne gjennomføre i henhold til dette. (økt 3)
 • Kjenne til lærings- og utviklingsprinsippene i Trenerløypa og hvordan bruke disse. (økt 4)
 • Kunne lede praktiske læringsøvelser med refleksjon og tilbakemeldinger. (økt 5)
 • Kjenne til egne styrker som trenerutvikler og hvordan videreutvikle seg i rollen. (økt 6)

 

For mer informasjon, spørsmål, søknad og påmelding:

Send en kortfattet søknad med informasjon om:

 • Din relevante bakgrunn og erfaring
 • Motivasjon for å bli trenerutvikler
 • Om du vil delta 14.-15. oktober eller 4.-5. nov.
 • Kontaktinfo (navn, klubb, alder, mobilnr, e-post) 


Sendes til Norges Orienteringsforbund v/ Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no , tlf.  93264756. 

NB! Kort frist - 22. september! 


Det er totalt 25 plasser på hvert Grunnkurs, del 1.

Søkere mottar rask tilbakemelding og deretter skjer påmelding til kurset samlet fra NOF sentralt.

 

Tidligere deltakere og Trenerutviklere er godt fornøyde med utbytte av Grunnkurset. 

VELKOMMEN TIL ET LÆRERIKT KURS!