Løypeleggerkonkurranse – paraorientering

01.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Benytt muligheten til å legge to løyper for paraorientering.

 

 

 

Det er mange som i disse dager skulle ha tegnet løyper til treninger, o-løp, skole-o og para-o. Med bakgrunn i de begrensninger som nå er i forbindelse med koronaviruset så oppfordrer vi til å bruke litt ekstra tid på løypelegging, lære seg hva som kjennetegner løypenivåene og hva man bør ta hensyn til som løypelegger for å tilfredsstille løyper for ulike brukergrupper.  

 

Løypeleggerens viktigste oppgave er å legge gode løyper med tilpasset vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå. Det er i dag mange personer med funksjonsnedsettelser som deltar i ordinære klasser i orientering. De får kanskje et forstørret kart, får starte før ordinær start, får kartet på forhånd, får ha med seg en ledsager eller andre individuelle tilpasninger.

 

I denne løyperleggerkonkurransen skal du legge løyper som er tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa. Det er spesielt viktig å ivareta nybegynnere, barn og ungdom.  De skal møte utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser. 

 

Oppgaven:

I denne løyperleggerkonkurransen skal du lage to løyper basert på beskrivelsene nedenfor.
Mål er plassert på kartet, og du må bestemme hvor start skal være. Du skal bruke samme start for begge løypene. Du skal lage en sprintløype på et sprintkart med nærskogkarakter.

Løype 1:
En enkel nybegynnerløype som også personer som benytter rullestol kan gjennomføre. I innbydelse og PM vil det stå at løypa egner seg for nybegynnere uansett forkunnskaper og går på stier/veier. Dersom du benytter rullestol, så krever løypa god kontroll på rullestol, og at det vil kunne møtes på noen hindringer som røtter, små humper o.l.

Løype 2:
En A-løype for gående. I innbydelse og PM vil det stå at løypa passer for gående som ønsker o-teknisk utfordringer med postplasseringer utenfor sti, der løypas karakter unngår bratte stigninger, steinrøyser og skrentpartier. En del veivalg vil kunne gjennomføres på sti, men man må kunne ta seg frem i terreng for å komme frem til postplasseringene.

Kart du skal benytte er: Bygdøy, utgitt av Lillomarka o-lag, 2007, revidert 2019
Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m
N.B: Kartet skal kun brukes til løypeleggerkonkurransen.

Kartet kan du laste ned her i formatene:
OCAD - PDF - Jpeg

OCAD-filen er laget i siste versjon. Om du ikke får åpnet den prosjektfilen, kan du laste ned OCAD Viewer (https://www.ocad.com/en/viewer/). Så åpner du filen der, og lagrer den som en eldre versjon. Alternativt lager du et nytt prosjekt fra bunn, med riktig bakgrunnsbilde. Start og mål ligger inne på bakgrunnsbildet, og kan ikke flyttes på. 

Nyttige hjelpemidler:

  • Vi har laget en arrangørmanual som kan hjelpe deg på veien, både med å finne egnet start og tips til løypelegging. Denne finner du her
  • Enkel forklaring på løypenivå

 

Frist for innsending: 19. April    
Sendes som bilde-filer til lonekarin.brochmann@orientering.no, en løype pr bilde.  

  • En jury vil behandle de innsendte løypeforslagene. 
  • Et utvalg av gode besvarelser vil bli presentert på orientering.no i løpet av våren.  
  • Vi trekker ut 3 premier (tommelkompass) blant de som sender inn bidrag.  

 
Vi oppfordrer alle som er interessert i orientering og synes det er gøy med o-løyper å prøve seg som løypelegger. Samarbeid gjerne flere – bruk muligheten til å gi og få innspill av hverandre via nett-kanaler.