Løypeleggerkonkurranse – løyper for skoleorientering

03.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Prøv deg med løypelegging på skolekart.

 

 

 

Det er mange som i disse dager skulle ha tegnet løyper til treninger, o-løp, skole-o og para-o. Med bakgrunn i de begrensninger som nå er i forbindelse med koronaviruset så oppfordrer vi til å bruke litt ekstra tid på løypelegging, lære seg hva som kjennetegner løypenivåene og hva man bør ta hensyn til som løypelegger for å tilfredsstille løyper for ulike brukergrupper.   

 

Løypeleggerens viktigste oppgave er å legge gode løyper med tilpasset vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå. Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa. Det er spesielt viktig å ivareta nybegynnere, barn og ungdom.  De skal møte utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser.  

 

Oppgaven: 

Bruk nettsiden www.skoleorientering.no. Her finner du både kartene og tegneverktøy.
Du skal lage to opplegg; ett tilpasset 5. trinn og ett tilpasset 9. trinn.
Lag løyper med utgangspunkt i følgende:

  • En klasse med 24 elever, de kan gjerne jobbe sammen i par.
  • 2 tilgjengelige lærere.
  • Skoletimen varer inntil 60 minutter.
  • Forrige undervisningsøkt i orientering var for 2 år siden.

. 
Opplegg 1: Stjerneorientering for 5. trinn (elevene er 11 år)

Kart: Vassbonn skole 
Fellesstart
Valgfri start/målplassering

1-3 poster pr. sløyfe.

Inntil 10 sløyfer. Tegn en eller flere sløyfer på ett kart, så lenge de ikke krysser hverandre.
 

Opplegg 2: En vanlig o-løype for 9. trinn (elevene er 15 år)

Kart: Berg skole 

Intervallstart
Valgfri start- og målplassering.
Hvis du ønsker:
Bruk gjerne spredningsmetoder, som for eksempel «diamant» eller «sommerfugl».
Ha gjerne kuttmulighet for de som trenger kortere løype/færre utfordringer, eller med tanke på elever med funksjonsnedsettelser, som for eksempel syns- eller bevegelseshemninger.

Anbefalte hjelpemidler og nettressurser:

 

 

Frist for innsending: 19. April     


Sendes som bilde-filer til henningbratland.carlsen@orientering.no   

  • En jury vil behandle de innsendte løypeforslagene.  
  • Et utvalg av gode besvarelser vil bli presentert på orientering.no i løpet av våren.   
  • Vi trekker ut 3 premier (o-skole-sekken) blant de som sender inn bidrag.   

  
Vi oppfordrer alle som er interessert i orientering og synes det er gøy med o-løyper å prøve seg som løypelegger. Samarbeid gjerne flere – bruk muligheten til å gi og få innspill av hverandre via nett-kanaler.

.