Ledsagerbevis i orientering

17.04.2019 Norges Orienteringsforbund

Personer med funksjonsnedsettelse kan få ledsager for å delta i ordinære klasser.

 

 

 

Det vil nå være mulig å søke om ledsagerbevis i orientering.

De som kan søke om ledsagerbevis er personer som har en form for funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger en ledsager for å delta i ordinære klasser i orienteringskonkurranser.


Et ledsagerbevis blir utstedt av Norges Orienteringsforbund.


Dersom en person får utstedt et ledsagerbevis, og har med dette kortet på start så har de rett til å ha med seg en ledsager i den aktuelle konkurransen. Det er utøveren selv som er ansvarlig for å ha med egen ledsager.


Ledsagerbeviset gjelder for alle klasser som utøveren kan delta i basert på utøverens fødselsår.

Det trengs ikke ledsagerbevis i det klassene som NOFs konkurranseregler sier det er lov å ha med ledsager.

Disse klassene er:

  • Alle nybegynnerklasser (N-klasser)
  • D/H -10 år
  • D/H 13-16 C
  • Utvikling C
  • Utvikling B
  • Direkteklasser


Har en utøver behov for ledsager, så sendes det en søknad men en kort begrunnelse om hvorfor utøveren trenger ledsager.

I denne e-posten skal det ikke stå sensitive opplysninger.


Søknadene sendes til Lone Brochmann (som har ansvar for paraorientering i Norges Orienteringsforbund):

lonekarin.brochmann@orientering.no


Et ledsagerbevis gjelder normalt for 3 år av gangen.


Spørsmål rettes til Lone Brochmann: lonekarin.brochmann@orientering.no  tlf: 97082377