Koronaoppdatering fra 16. august

16.08.2021 Norges Orienteringsforbund

Vi ber alle våre lag om å forholde seg til gjeldende råd.


 

Etter regjeringens pressekonferanse 13. august er det ingen endring i tillatt antall personer på arrangement, det er fortsatt mulighet for å arrangere o-løp med 4 x 200 deltakere.

 

Ved idrettsarrangementer skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte.

Arrangører teller ikke i totalantallet. 


Avstandskrav med unntak

Som utgangspunkt skal personer som er til stede kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.  
Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke overholdes for følgende grupper: 

• Utøvere, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse. 
• Deltakere på arrangement i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet. For personer over 20 år gjelder dette unntaket bare hvis det er nødvendig for å utøve aktiviteten. 

Unntakene om avstand gjelder ikke for publikum.


Det vil fortsatt være enkelte kommuner med lokale tiltak som gir strengere føringer enn de nasjonale. Norges Orienteringsforbund ber derfor alle om å holde seg oppdatert via sin bostedskommunes hjemmeside.


Følgende nasjonale anbefalinger er gjeldende for Norges Orienteringsforbund:


Selv om kravet til avstand er tatt bort ved utførelse av idrettsaktivitet for alle aldersgrupper så oppfordres det til å holde avstand både før og etter selve aktiviteten.

 


Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangement slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

 

Info finnes hos Helsedirektoratet – Idrettsveileder

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 

For de som har lov til å arrangere så skal en følge rådene i vår oppdaterte Koronaveileder som finnes: her

 

 

Hva er et arrangement:
Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
Trening innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

 


Eksempel på smittevernprotokoll ser du: her

 

Når det gjelder definisjonen på hvem som blir betegnet som toppidrettsutøvere av Norges Orienteringsforbund er dette:

Orientering:

 • A-landslaget & Next Generation
 • Juniorlandslaget

Skiorientering:

 • Ski-o elitelandslaget
 • Ski-o juniorlandslaget
 • Ski-o rekruttlandslaget

 

I tillegg blir løpere som representerte Norge internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt) også betegnet som toppidrettsutøvere.

Definisjonen for toppidrettsutøvere gjelder også for internasjonale løpere som bor fast i Norge, og som:

 • Er tatt ut på et fast landslag (senior eller junior) for inneværende sesong.
 • Representerte sitt land internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt)

 

Tillegg etter styrevedtak 15. april:

Norges Orienteringsforbunds styret vedtok i styremøte 15.04.2021 og utvide definisjonen på hvem som blir betegnet som toppidrettsutøvere av Norges Orienteringsforbund til følgende tilleggskriterier i forhold til dagens krav:

 

Para-orientering:

 • Johanne Viken Flaten
 • Dag Bøe

 

Fot-Orientering:

 • Topp 10 norske damer/topp 15 norske herrer WRE skogs- og sprintranking
 • Topp 10 damer/topp 15 herrer NC total 2020
 • Topp 10 damer/topp 15 herrer seedingslister sprint, mellom og lang
 • Topp 6 D20/H20 NC total D/H19-20 2020
 • Topp 30 NC total 2020 løpere født 1998 og 1999

 

Følgende nye løpere har fått toppidrettsstatus etter nye kriterier:

 

Damer:

Ingjerd Myhre

Siri Ulvestad

Lone Karin Brochmann

Ragnhild Eide

Anna Ulvensøen

Lene Berg Hanssen

Aurora Gjølsjø

Hedda Raadal Bjørlo

Ingrid G Kvålsgard

Hanne Vassend

Emma Arnesen

Malin Sandstad

Illiana Ilieva

Synnøve Bråten

Eirin Svanøe-Hafstad

Ragnhild Hjermstad

Synne Strand

Idun Kristine Felde Olaussen

Karoline Aune

Tilla Farnes Hennum

Oda J Sikkeland

 

 

 

Herrer:

Håkon Jarvis Westergård

Jo Forseth Indgaard

Anders Nordberg

Einar Melsom

Elias Thorsdal Mølnvik

Karl Fremstad

Olai Stensland Lillevold

Markus Kjarner Semb

Jørgen Baklid

Anders Haga

Erling Hjermstad

Vegard Gulbrandsen

Oskar Røen

Niels Christian Hellerud

Henrik Fredriksen Aas

Sander Arntzen

Aslak Heimdal

Marius Aurebekk

Oskar Størmer

Andreas G Polden

Hans Petter Mathiesen

Isak Bergset

Vegard Danielsen

Marius Pytten

 

Kommentar til innstillingen og vedtaket:

Våren/sommeren 2020 ble det vedtatt en definisjon på hvilke utøvere i Norges Orienteringsforbund som har status som toppidrettsutøvere. I listen finner man alle utøvere på Norges Orienteringsforbunds Elite-, Next Generation- og Juniorlandslag. I tillegg fikk alle som representerte Norge internasjonalt i sesongen 2019 samme status. Beslutningen ble tatt med hensyn til at NIF ønsket at alle særforbund skulle definere hvilke utøvere som under Korona-pandemien skulle få unntak fra gjeldende nasjonale regler for utøvelse av aktivitet og konkurranse. I NIF sin oppfordring til særforbundene var det presisert at man ønsket at listen skulle være kortfattet og kun gjelde de utøvere som er aktive toppidrettsutøvere (de som har idretten som sin første prioritet).

Ingen kunne ved pandemiens utbrudd spå hvor lang tid vi ville leve med «unntakstilstanden», men når man nå har rundet ett år med svært restriktive reguleringer og retningslinjer for idretten, mente enkelte i administrasjonen at det var på tide å ta en ny diskusjon rundt definisjonen. Det er også knyttet stor usikkerhet i hvor lang tid pandemien vil pågå.

Gjennom høsten, vinteren og inn mot en ny sesong i 2021 har man sett et økt behov for å utvide kriteriene for toppidrettsdefinisjonen i vårt særforbund. Dagens toppidrettsliste med gjeldende kriterier er ikke dekkende for å definere hvilke løpere under Norges Orienteringsforbund som faktisk er toppidrettsutøvere og som har idretten som hovedprioritet i livet sitt.

I arbeidet med å lage ny kriterier er det flere hensyn og kriterier som har vært vektet for å finne frem til endelig forslag. Vi vet at ved å bruke resultatkriterier som strekker seg over flere år, vil det kunne være enkelte løpere i listen som pr. dags dato ikke lengre har idretten som sin hovedprioritet, eller at det er løpere som føler at de er forbigått i uttaket. Vi oppfordrer løpere som ikke lengre har idretten som sin hovedprioritet og ikke utnytte tildelte status. Utvidelsen av dagens toppidrettsdefinisjon i vårt særforbund er dedikert til løpere som legger ned tilstrekkelig arbeid for å være på et høyt internasjonalt nivå, eller jobber for å bli fremtidens internasjonale løpere.

På bakgrunn i at man gjennom sist sesong ikke kunne delta i internasjonale WRE-løp, og at yngre løpere i mindre grad enn eldre løpere har hatt anledning til å opparbeide seg poeng i WRE-lister og rankinglister, har vi valgt å ha enkelte kriterier som retter seg direkte mot løpere født mellom 1998-2000. Det er i denne omgangen ikke prioritert å gi løpere under 20 år toppidrettsstatus, ettersom gjeldende nasjonale restriksjoner i stor grad åpner for aktivitet for denne målgruppen.

 

Henvendelser ang vedtaket kan rettes til:

Janne Salmi, janne.salmi@orientering.no, +35 840 551 9769

Håvard Haga, havard.haga@orientering.no, 91 80 23 09

Fanny Horn Birkeland, fanny.hornbirkeland@orientering.no, 95 27 27 29