Korona oppdatering fra 23. februar

22.02.2021 Norges Orienteringsforbund

Vi ber alle våre lag om å forholde seg til gjeldende råd.


Det er pr 23. februar fortsatt mange kommuner med lokale restriksjoner – det sikreste er å sjekke din kommunes hjemmeside for oppdateringer

 

Dette gjelder for orienteringsidretten pr 23. februar for alle kommuner uten spesielle lokale tiltak:

1. (nytt) Barn og unge under 20 år kan i idretter uten kontakt trene og konkurrere utendørs, innenfor egen O-krets eller innenfor naturlig samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

3. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Info fra Regjeringen gjeldende fra 23.februar:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

 

Hva er et arrangement:
Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
Trening innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Hva er en aktivitet:
Begrepet aktivitet betyr primært trening, det må ikke blandes med begrepet arrangement som i idrettssammenheng primært betyr konkurranse.

 

Vår Koronaveileder er fortsatt gjeldende - der aktiviteter er tillatt.


Vår Koronaveileder er fortsatt gjeldende.

Denne ser du: herSe også smittevernprotokoll for ski-o: her


Vi ber alle våre lag og medlemmer om å sette seg inn i lokale regler når det gjelder arrangement og deltagelse i arrangement.


 


Norges Orienteringsforbund stiller seg selvsagt bak de råd som kommer fra sentralt hold og trekker frem noen viktige punkter:

  • Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.


Hvis alle er flinke og følger rådene så er vi raskere tilbake i en mer normal situasjon.

 

NOF oppfordrer alle som har mulighet til å drive med lokal og/eller individuell aktivitet de kommende ukene.

 

Når det gjelder definisjonen på hvem som blir betegnet som toppidrettsutøvere av Norges Orienteringsforbund er dette:

Orientering:

  • A-landslaget & Next Generation
  • Juniorlandslaget

Skiorientering:

  • Ski-o elitelandslaget
  • Ski-o juniorlandslaget

 

I tillegg blir løpere som representerte Norge internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt) også betegnet som toppidrettsutøvere.

Definisjonen for toppidrettsutøvere gjelder også for internasjonale løpere som bor fast i Norge, og som:

  • Er tatt ut på et fast landslag (senior eller junior) for inneværende sesong.
  • Representerte sitt land internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt)