Presisering angående overnatting under O-idol

20.08.2019 Norges Orienteringsforbund

Orienteringsforbundet organiserer ikke felles overnatting for 16-åringene.


 

I forbindelse med NM-helg i Verdal i september arrangeres også årets O-idol for 16-åringene.

 

Det viser seg at den opprinnelige innbydelsen hadde en ordlyd angående overnatting som har ført til noen misforståelser.

 

Innbydelsen er nå korrigert – for å rydde alle misforståelser av veien – du ser den korrigerte innbydelsen: her

 

Som nevnt gjelder korreksjonen avsnittet som berører overnatting, og det er gjengitt i sin helhet nedenfor:

 

Overnatting: Korreksjon: Tidligere år har det stått «fri overnatting» i innbydelsen, da det i 2015 og 2016 var ønsket at alle bodde på samme sted. NOF har i 2019 INGEN ORGANISERT OVERNATTING ELLER TRANSPORT, det er det som ligger i ordene «fri overnatting». Det er klubbenes ansvar å sørge for overnatting og transport av egne utøvere. Det legges som vanlig opp til at løperne får et foredrag i forbindelse med O-Idol. Mer info om dette kommer senere.

 

 Kontaktperson for O-idol er Eskil Sande Gullord, eskil.gullord@orientering.no