Kompensasjonsordning for bortfall av inntekter i 2021 grunnet korona!

19.07.2021 Norges Orienteringsforbund

Benytt muligheten til å søke støtte for bortfall av arrangementsinntekter grunnet covid-19.

 

 

Idrettslag og organisasjoner kan søke støtte for bortfall av arrangementsinntekter grunnet Korona i perioden 1.januar-31.august 2021.
 

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement som har måttet avlyses eller begrenses som følge av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid19.

Det kan søkes om tilskudd for tap/reduksjon av billettinntekter (startkontingenter), parkeringsinntekter eller kioskinntekter.

Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.

Dersom arrangement er delvis gjennomført kan en få tilskudd for 70% av det godkjente søknadsbeløpet.

Dersom arrangement er avlyst kan en få tilskudd for 50% av det godkjente søknadsbeløpet.

Søknadsportalen og mer info om ordningen finner dere her:

https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitetar/

Norges Orienteringsforbund kan ikke selv søke støtte i denne ordningen.

Når Norges Orienteringsforbunds medlemsklubber søker støtte så skal dere - som i 2020 - inkludere løpsavgiften til Norges Orienteringsforbund (dere søker støtte for bortfall av hele startkontingenten).

Så rapporterer dere til Norges Orienteringsforbund hva dere får i støtte for bortfall av startkontingenter.

Norges Orienteringsforbund sitter ikke på oversikt over hver enkelt klubbs tildeling.

Vi ber derfor klubbene om oppriktighet i forbindelse med den støtte som blir tildelt, slik at også Norges Orienteringsforbund sentralt kan få redusert sine tap så godt som mulig.

Vennligst oppgi hvor stor kompensasjon dere får for tapte påmeldingsavgifter, og angi det beløpet det er naturlig skal tilfalle Norges Orienteringsforbund!


Rapport til Norges Orienteringsforbund for mottatt støtte for tap av startkontingenter sendes til janarild.johnsen@orientering.no, som vil iverksette fakturering av løpsavgift.