Klubber og kretser kan søke om aktivitetstilskudd!

23.02.2021 Norges Orienteringsforbund

Søknadsfrist 21. mars.

 

I slutten av forrige uke ble det sendt ut utlysningsbrev til alle klubber og kretser med informasjon om hvordan de kan søke aktivitetsmidler i 2021.

 

Disse – samt tiltaksplan i Excel-format – ser du nedenfor.


Vi ber alle om å lese utlysningsbrevene nøye før søknaden fylles ut.

 

Her er det beskrevet både hva som kan søkes på, og hvordan dette gjøres.

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Enalyzer.

Lenken framgår av respektive utlysningsbrev.

Tiltaksplan skal følge kretsens søknad. Den lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. Mal for tiltaksplan til krets kan lastes ned fra vedlegget: her


Utlysningsbrev klubb


Utlysningsbrev krets

Tiltaksplan krets

 

Søknadsfrist 21. mars! 


Spørsmål, kontakt: lene.kinneberg@orientering.no