Klubber kan få støtte til aktiviteter for flyktninger på mottak!

15.08.2018 Norges Orienteringsforbund

Gjennomføring av aktiviteter på asylmottak i 2018 kan gi pengestøtte.

 

 

Norges Orienteringsforbund lyser ut klubbstøtte på 8000,- til klubber som gjennomfører aktiviteter på asylmottak i 2018.

 

Støtten er mottatt av UDI som har som formål for tilskuddsordningen at barn og unge i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig.

 

Vi er tildelt pengene til formålene:

- Skape mestringsglede gjennom enkle orienteringsøvelser som trener både kropp og hode

- Gjøre personene på mottak kjent i nærmiljøet sitt

- Knytte bånd mellom idrettslaget og de nyankomne

 

Aktivitet skal bestå av

- en «opplæringsevent»

- et tilbud om faste poster.

 

Samtlige som er involvert i arbeid direkte med flyktningene må ha godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

 

Send inn enkel søknad med informasjon om

- aktiviteten som skal tilbys og når

- hvilket mottak som tilbys aktivitet

- enkel oversikt over kostnader (reise, utstyr, dugnad mv)

 

Aktivitetene må gjennomføres i 2018.

 

Søknad sendes innen 30. august til vigdis.hobol@orientering.no

 

Ta kontakt for spørsmål på telefon 924 92 290.