Klubbene kan søke midler for utvikling innenfor sprintorientering!

18.10.2018 Norges Orienteringsforbund

Forbundsstyret har satt av penger for å øke sprintkompetansen.

 

Forbundsstyret har vedtatt å sette av inntil kr 100 000 til å øke sprintkompetansen i klubbene.

Med bakgrunn i dette anmodnes klubbene nå til å søke om prosjektstøtte til prosjekter som inneholder kompetanseheving hos utøvere og/eller trenere/ledere.

Det kan søkes om inntil kr 25 000 per klubb, med søknadsfrist 10. november 2018.

For detaljer, se mer: her