Kåring av årets Pre-o post 2017!

04.01.2018 Norges Orienteringsforbund

Frem til 5. januar er det mulighet til å stemme blant 10 nominerte kandidater.

 

 


I løpet av adventstiden i 2017 ble til sammen 10 Pre-o poster nominert som kandidater til årets pre-o-post 2017 på å Pre-o bloggen.

 

Etter at kandidatene er presentert, er en nå inne i avstemmingsfasen, for å avgjøre hvilke 4 poster Pre-o bloggens lesere mener var de beste i 2017.

 

Den endelige avgjørelsen om hva som var årets Pre-o post i 2017, blir tatt av en velkvalifisert jury på 3 medlemmer, ved juryformann Knut Ovesen i spissen.

 

Denne juryen diskuterer seg frem til vinneren blant de fire kandidatene som stemmes inn i «finaleheatet.»

 

Det er mulighet til å stemme, ved å sende e-post til: preoliten@gmail.com  helt frem til 5. januar.

 

Mer om det praktiske, samt reglene rundt avstemming og kåring av Årets Pre-o post, kan du lese: her

 

Nedenfor ser du de ti kandidatene som er nominert i vilkårlig rekkefølge:

 

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file