Kan bli eksotisk VM i 2021

05.01.2017 Norges Orienteringsforbund

I juli tar IOF beslutningen om det blir Brasil eller Tsjekkia som får mesterskapet.

 

Da søknadsfristen for mange av mesterskapene internasjonalt de kommende årene gikk ut her om dagen, var det en del interessante – om en ikke skal si eksotiske – søkere.

VM i 2021, etter at Estland, Latvia, Norge og Danmark på rekke og rad har arrangert mesterskapet, vil gå i enten Brasil eller Tsjekkia. Dette var de to eneste søkerne da søknadsfristen gikk ut ved årsskiftet.

Ellers var EYOC i 2019 det mest «populære» arrangementet, hvor Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) mottok søknader fra til sammen 6 land.

I kontrast til dette var det bare en søker – Tyrkia – på junior-VM i 2020.

Nederst er en fullstendig oversikt over hvem som har søkt på de ulike mesterskapene de kommende årene.

Veien videre i prosessen for disse orienteringsmesterskapene er at fot-o komiteen i IOF gjør en vurdering av hver enkelt kandidat/søker, og leverer en innstilling på dette til IOF Council.

IOF Council har tatt mål av seg til å fatte en beslutning angående dette på sitt møte i juli.

Når det gjelder ski-o mesterskapene de kommende årene, er det Russland, Sverige og Tyrkia som er de mest offensive søkerne.

Her gjelder på samme måte som for fot-o, at ski-o komiteen i IOF foretar en vurdering av søkerne og leverer en innstilling til IOF Council, som tar den endelige beslutningen.

Fullstendig oversikt over hvem som har søkt på alle mesterskap i de ulike grenene ser du nedenfor.

Arrangement

Søkere

Orientering

 

European Youth Orienteering Championships 2019

Hviterussland, Tsjekkia, Ungarn, Litauen, Serbia, Tyrkia,

Oceanian Orienteering Championships 2019

Australia.

Junior World Orienteering Championships 2020

Tyrkia

World Masters Orienteering Championships 2020

Storbritannia, Italia, Slovakia

World Orienteering Championships 2021

Brasil, Tsjekkia .

     

 

Skiorientering

 

European Youth SkiO Championships 2019

Russland, Sverige, Tyrkia

Junior World SkiO Championships 2019

Russland, Sverige, Tyrkia

European SkiO Championships 2019

Russland, Tyrkia

World Master SkiO Championships 2019

Sverige, Tyrkia

World SkiO Championships 2019

Sverige

World SkiO Championships 2020

Mangler søker

     

 

Pre-O

 

European Championships 2020

Mangler søker

World Championships 2021

Mangler søker

   

 

Sykkel-o

 (åpent for søknader frem til 13. januar 2017)