Jentene kommer!

22.11.2017 Ivar Haugen

Jenteprosjektet gir løft også på ledersiden.


De kvinnelige lederne som skal løfte Jenteprosjektet og Norsk Orientering i tiden fremover.


 

«Flere og bedre» heter det som slagord for Jenteprosjektet til Norsk Orientering - som ble innledet for et år tilbake.

Og det gjelder også trener og ledersiden.


- Med kvinnelige utøvere er det også viktig at vi har kvinner til å følge dem opp. Blant annet kan det være tema og problemstillinger jentene finner det lettere å snakke med en kvinnelig trener om, sier Birgitte Husebye og fortsetter:


- Det er mange kompetente kvinnelige ledere og o - trenere i Norge. Og jeg tror et trenerteam bestående av både mannlig og kvinnelig trener, er det beste teamet rundt utøverne.


Husebye er selv landslagstrener, og under Kompetansehelga på Gardermoen var hun - sammen med et tosifret antall andre kvinnelige ledere – på seminar for diskusjoner og erfaringsutveksling.


- Vi evaluerte de tiltak som jenteprosjektet har gjennomført til nå, pratet litt om det generelle ved trenerrollen, og de utfordringer en møter. Samtidig gikk vi gjennom programmet for Jenteprosjektet det kommende året, da det er naturlig at vi ønsker de kvinnelige lederne også med på det som er av samlinger. For med flere jenter i o-løypa, bør en også løfte fokus på antallet damer i støtteapparatet. 


- Kvinnelige trenere trengs på landslagsnivå. Både på grunn av sin kompetanse og som forbilder, slik at flere kvinner enn i dag kan se på landslagstrenerjobben som et realistisk karrieremål, er ordvalget til landslagsløper Anne Margrethe Hausken Nordberg.


Husebye har gått veien fra landslagutøver til landslagstrener, hvor hun – som kvinne – er i mindretall, men med to håndfull ledere-emner på Gardermoen er det bedring i vente: 


- Vi bør ta mål av oss til å ha 50 prosent kvinner som trenere og ledere på landslagsnivå i Norsk Orientering i fremtiden. Om vi skaper inspirerende utviklingsarena og godt miljø for kvinner skal dette vær realistisk.