IOF med forslag til kriterier for å få i gang internasjonale konkurranser i 2021

25.11.2020 Pressemelding

Covid-19 vil skape usikkerhet rundt internasjonale konkurranser også kommende sesong.

 

Under et møte i Council hos Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) i slutten av forrige uke diskuterte en kriterier for at en skal kunne gjennomføre internasjonale konkurranser kommende sesong.


Det er hevet over tvil at covid-19 fortsatt vil prege terminlisten, men Council kom opp med noen forslag til kriterier på ulike nivå avhengig av status på konkurransene.

 

Dette er gjengitt nedenfor:

 

For VM i alle disipliner:

-for å opprettholde mesterskapsstatus må 4 av de 6 beste nasjonene – eller 6 av de 10 beste nasjonene ha mulighet til å delta
-en endelig beslutning fra IOF – om det faktisk er mulig å gjennomføre mesterskapet – må bli tatt seinest 6 uker før konkurransen
-mesterskapet må ha en tilfredsstillende protokoll for covid-19

For verdenscup, junior-VM og regionale mesterskap (som EM) i alle disipliner:
-det kommer ikke til å være noe krav om minimum antall nasjoner som kan delta for å beholde statusen på konkurransen (verdenscup, junior-VM, EM)
-en endelig beslutning fra IOF – om det faktisk er mulig å gjennomføre konkurransene – må bli tatt 3 måneder før konkurransen
-konkurransen må ha en tilfredsstillende  protokoll for covid-19

For «veteran-VM» i alle disipliner:
-det kommer ikke til å være noe krav om minimum antall nasjoner som kan delta
-en endelig beslutning fra IOF – om det faktisk er mulig å gjennomføre konkurransene – må bli tatt 3 måneder før konkurransen
-konkurransen må ha en tilfredsstillende  protokoll for covid-19

Disse kriteriene er nå åpen for innspill fra medlemsland og løpere, før IOF Council vil få på plass de endelige kriteriene innen 2020 går over i 2021.

I denne perioden vil IOF også være i dialog med arrangørene av mesterskap, verdenscup og andre konkurranser som faller inn under denne kategorien.   


Les mer (i engelsk språkdrakt: her