Inviterer til møte hvor en ønsker å diskutere fremtiden til åpne tiltak i forbundsregi!

22.03.2023 Norges Orienteringsforbund

Ønsker deltakelse fra dem som har ansvar for aktivitetsplanlegging for junior- og seniorutøvere.

 

Fanny Horn Birkeland er i fred med å avslutte sitt arbeidsforhold i Norges Orienteringsforbund. Hennes siste dag i forbundet er 31. mai, og i den forbindelse ønsker vi å invitere inn til et informasjonsmøte/koordineringsmøte med tema; fremtiden til åpne NOF-tiltak.

I møtet er tanken å legge vekt på hvordan vi sammen kan opprettholde åpen aktivitet, ved hjelp av klubb/krets/skole m.fl..

Hovedfokus vil være på sommerens åpne samling i Østerdalen for både juniorer og seniorer, men vi ønsker også å se på tiltak videre i fremtiden.


Det er fint om flest mulig som er ansvarlige for sportslig opplegg for juniorer og seniorer i klubb-, krets- eller i skolesammenheng har mulighet til å delta på møtet.
 

Tidspunkt: 23.mars klokken 20:30.

Påmelding via Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/5026

Påmeldingsfrist kl 20:00 samme dagen som møtet avholdes.