Inviterer til digitalt Trener-2 kurs – del 1

04.12.2022 Norges Orienteringsforbund

Samarbeider med friidrett og triatlon med Trener-2 vinteren 2023.

 

Norges Orienteringsforbund i samarbeid med Norges Friidrettsforbund, og Norges Triatlonforbund har gleden av å invitere til trener-2 kurs, fellesidrettslige emner, del 1. Vi samarbeider om kuret både for å effektivisere og fordi vi opplever at erfaringsutvekslingen på tvers av idrettene har stor verdi.

Digitalt kurs, DEL 1
Kurset starter opp 25. januar og blir gjennomført digitalt.  Vi har gode erfaring fra tilsvarende kurs med digital gjennomføring i 2021 og 2022 der deltakerne var godt fornøyde med utbyttet av kurset.

Målgruppen for Trener 2 er primært trenere som arbeider med ungdom og juniorutøvere (15-20 år). Seniortrenere har også stor nytte av kurset. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.  

Påmelding gjøres her:  https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4814

Påmeldingsfrist 12. januar 2023

Se flere detaljer i innbydelsen HER

O-spesifikke emner, DEL 2
Vi planlegger å gjennomføre del 2 i kurset som fysisk kurs i Oslo, 18.-19. mars + en digital kveld i forkant.   

Det vil komme egen innbydelse til denne delen av kurset.

Oversikt kurs DEL 1, fellesidrettslige emner:

 

DATOER:

Onsdag 25. januar 2023 + lørdag 28. og søndag 29. januar

+ tre påfølgende onsdagskvelder 1., 8. og 15. februar.

TID:

Lørdag og søndag 0900-1330/1300. Kvelder 1830/1900 -2130.

STED:

Kurset gjennomføres DIGITALT på plattformen Zoom.

PRIS:

Deltakeravgift kr 1 000,- (del 1)  Pensumbøker er ikke inkludert.

PÅMELDING:

For orientering: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4814

FRIST:

12. januar 2023. Nærmere detaljer med timeplan og lenke til kurset i Zoom blir sendt påmeldte deltakere etter fristen.

 ……….

Inviterer til digitalt Trener-2 kurs vinteren 2023!

Samarbeider med friidrett og triatlon med Trener-2 vinteren 2023.

 

Norges Orienteringsforbund inviterer - i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Norges Triatlonforbund – til

DIGITALT trener-2 kurs, generelle emner, del 1. 

Følgende kursdager og tidspunkt: 

  • Onsdag 25. januar kl 1900 - 2130
  • Lørdag 28. januar kl 0900 - 1330
  • Søndag 29. januar kl 0900 - 1300
  • + 3 onsdager 1.,8. og 15. februar kl 1830/1900-2130 


Kurset vil foregå på digital plattform i Zoom. 

Se mer informasjon om kurset i Invitasjonen: HER

Påmeldingsfrist 12. januar 2023!


Del 2 i kurset, O-spesifikke emner, er planlagt til 18.-19. mars i Oslo og blir et fysisk kurs. 

Egen invitasjon til denne delen kommer senere.

(En bør ha deltatt på del 1 før en tar del 2.)