Inviterer til arrangørseminar 10. november!

19.10.2021 Norges Orienteringsforbund

Erfaringsutvekslinger mellom arrangørene av de største konkurransene finner sted i november.

 

Norges Orienteringsforbund inviterer til arrangørseminar - hvor en samler arrangørene av årets Hovedarrangement og kommende års arrangører for erfaringsutveksling – 10. november på kveldstid.

 

I år er planen å gjennomføre dette på plattformen: Teams

 


Fullstendig innbydelse til seminaret ser du: her
 

Påmelding på forhånd til jan.arild.johnsen@orientering.no

 

Påmeldingsfrist 7.november.

 

Påmeldte vil få tilsendt innkalling og møtelink.