Interessepåmelding til Nordisk-Baltisk døvemesterskap

13.02.2018 Norges Orienteringsforbund

Utøvere med hørselsnedsettelse kan delta i mesterskap i Sverige til høsten.

 

13. - 16. september arrangeres Nordisk-Baltisk mesterskap i orientering for døve i Perstorp området i Sverige.

Her er klasser både for junior, senior og veteraner

Programmet er som følger:
13. september – Ankomst og trening
14. september – Sprint og åpningsseremoni (Perstorp)
15. september – Mellomdistanse (Örahult)
16. september – Langdistanse (Dalshult)

Det er klasser for ulike aldersgrupper og man representerer Norge i følgende klasser:

 Junior herre (her kan vi sende utøvere i alderen 17-20 år)

 Junior dame (her kan vi sende utøvere i alderen 17-20 år)

 Senior herre (fri aldersgrense, men nedre aldersgrense for å representere Norge er 19 år)

 Senior dame (fri aldersgrense, men nedre aldersgrense for å representere Norge er 19 år)

I veteranklassene 40 år og opp til klasse 70 år representerer man klubb. (mer om dette i PDF-filen i bunnen med utfyllende informasjon)

Krav til deltagelse:

For å delta i mesterskapet er det satt en grense for hørselstap til minst 55dB PTA (per tone average) på det best øret.

Deltagelse i senior og junior klassene:

Har du en hørselsnedsettelse som faller inn under klassifiseringen og ønsker å delta i junior- eller seniorklassen, og ønsker å representere Norge, må du melde interesse til Lone Brochmann;

lonekarin.brochmann@orientering.no

Norge har mulighet til å sende inntil 3 utøvere til mesterskapet, der påmelding, reise og opphold dekkes av forbundet.

Blir det flere enn 3 personer som melder interesse vil det foretas uttak basert på resultater under vårsesongen 2018 frem til 20. mai i ordinære junior og senior klasser.

Forbundet vil dekke utgifter til en ledsager til mesterskapet. Har du behov for tolk må dette meddeles når du melder interesse.

Frist for interessepåmeldingen: 15. april

Utfyllende informasjon finner du i PDF-fil: her

Ellers ser du alt om uttakskriterier innenfor orientering: her