Innkalling til Norges Orienteringsforbunds ting 2022

25.11.2021 Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget finner sted på Gardermoen 26. – 27. mars 2022.

 

Norges Orienteringsforbund innkaller til forbundsting på Quality Airport Hotel, Gardermoen 26. – 27. mars 2022.


Innkallingen kan du se: her
 

Legg spesielt merke til kravet om kjønnsbalanse og fristen for innsending av forslag som en ønsker behandlet.