Informasjon om spillemidler til utstyr

12.02.2020 Norges Orienteringsforbund

Søknadsfrist 4. mars for utstyr kjøpt i 2019.

 

 

I uke 6 ble det sendt ut informasjon fra Norges Idrettsforbund om Spillemidler til utstyr, og prosessen i denne søknadsrunden.


Denne informasjonen - som gjelder utstyr kjøpt i 2019 (fakturadato 2019), hvor søknadsfristen er 4. mars 2020 - ble sendt til klubblederne.

 

Du kan se informasjonen – i sin helhet: