Informasjon om prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid»

17.01.2020 Norges Orienteringsforbund

Se hvordan din klubb eller skole kan være en del av dette offensive prosjektet – søknadsfrist 16. februar.

 

Sparebankstiftelsen_DnB.JPG

 

 

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 5 millioner kroner til vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid». Prosjektet strekker seg over 3 år, med oppstart januar 2020.


Hovedmålsettingen er:
«At barn og unge over hele landet er fysisk aktive i sitt nærområde og lærer seg å bruke kart gjennom lekbetonte aktiviteter i skole- og fritiden. Disse kartene skal være fritt tilgjengelig på nett.»


Interesserte klubber og kretser får nå muligheten til å bli med på prosjektet, gjennom følgende tiltak:

  • Lage nye og oppdatere gamle skolegårdskart over aktuelle grunnskoler
  • Karttegnerkurs
  • Bidra på Friluftsskolen til DNT/FL
  • Lærerkurs
  • Klubbveiledning i forbindelse med lærerkurs
  • Aktivitetsmateriell til klubb og skole

Søknadsfrist er 16. februar 2020


Se mer i linkene nedenfor
 

«Informasjon om prosjektet: Orientering - Kart i skole og fritid»


Utfyllende informasjon om tiltakene, samt skjema for tilbakemelding.

 

«Tilbud til skoler»


Kursinvitasjon som kan formidles til lokale skoler som allerede har skolegårdskart.

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med deres klubb og gleder oss til å besøke flere skoler i løpet av året!

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller ytterligere informasjon.

 

 

 

Henning Bratland Carlsen
Prosjektleder Orientering i skolen
Norges Orienteringsforbund
HenningBratland.Carlsen@orientering.no

+47 452 93 210