Informasjon om løpene i Bergen 18. - 20. september

11.09.2020 Norges Orienteringsforbund

Planlegger å gjennomføre konkurransene, men tar endelig beslutning på mandag.


 

Som mange leser i media er det ett pågående Covid19 utbrudd i Bergensområdet i disse dager.

Bergen kommune i samråd med Folkehelseinstituttet har åpnet for at utendørsarrangement fortsatt kan gjennomføres med 200 deltagere.

Norges Orienteringsforbund er derfor av den oppfatning at vi forventer og planlegger for at det gjennomføres konkurranser i Bergen neste helg.

 

Link til informasjon hos Bergen kommune ser du: her
 

Selv om det nå tillates arrangement med 200 personer i Bergen så ønsker Norges Orienteringsforbund å avvente til mandag, slik at vi får sett på utviklingen av smittetallene gjennom helgen før det blir tatt en endelig beslutning på om det blir konkurranser i Bergen 18.-20. september.


Dette er samme forbehold som Norges Friidrettsforbund har tatt i forhold til sitt NM på Fana stadion de samme dagene.

 

Se mer om dette: her