Informasjon om helgens Hovedløp

30.07.2020 Norges Orienteringsforbund

Sommerens høydepunkt for ungdommen nærmer seg med stormskritt!

 

2020_Hovedløpet.JPG

 

 

Nå nærmer det seg endelig O-landsleir og Hovedløp 2020!

Til tross for at arrangøren i Østmarka OK har hatt noen ekstra utfordringer i forkant på grunn av Covid-19, men er nå det meste på plass, og en ser frem til å ta imot løpere og ledere fra hele landet.


Det er lagt ut oversikt over treningsgruppenePM aktivitets- og treningsdagdeltakergaver og dagsprogram fredag - tirsdag.


Alt dette finner dere under "O-landsleir" i menyen på hjemmesiden til Hovedløp og O-landsleiren.

 

 


Etter hvert vi også PM for sprint og langdistanse bli lagt ut.

Dette blir å finne både på nettsidene (I meny til venstre "Hovedløpet sprint" og "Hovedløpet lang") og i Eventor.


Samtidig er det viktig å påpeke at å arrangere et hovedløp under en pandemi krever mye ekstra av arrangør, og at krav til smittevern kommer til å være overordnet.

Dette innebærer at en ikke kan trekke startlistene i henhold til konkurransereglene, hvor en skal ha fri trekning på tvers av hele klassen. Da en slik fri trekning ikke lar seg forene med godt smittevern.

Da det har vært en klar oppfatning både fra Norges Orienterigsforbund og arrangør at det i år er viktigere å klare å gjennomføre et hovedløp enn at alle regler følges 100% - særlig en  må forholde seg til at myndighetenes smittevernregler overstyrer alt av NOFs interne regler.
 

Smittevernet på årets Hovedløp/O-landsleir er bygget opp om flere elementer:

Individ: Hver og en må følge de generelle smittevernsbestemmelsene (Avstand, håndhygiene, holde seg borte)

Gruppe/kohort: For å kunne gjennomføre aktiviteter og overnatting var en avhengig av unntak fra 2 meter regelen om en oppholder seg over lengre tid sammen (f.eks. sover i samme rom).

I samarbeid med Folkehelseinstituttet ble det klart at en kunne se bort fra 1 og 2 meter reglene forutsatt at en opererte med kohorter på inntil 20 personer gjennomgående i arrangementet.

Disse kohortene bør helst bestå av personer med en viss nærhet til vanlig.

Kohortene er opprettet ut fra noen prinsipper:
Samme alder i hver kohort.
Personer som bor på samme rom, skal i samme kohort.
Regiondeling av Norge.
Akershus og Oslo OK i egne kohorter da de ikke bor på hotellet.

Disse gruppene/kohortene er deretter inndelt i storgrupper (2-4 alt ettersom hvilken del av arrangementet en er i), som en prøver å ha distanse i tid og rom mellom.

Når det gjelder trekning av startlister, er det trukket innenfor hver av disse kohortene. Rekkefølgen på kohortene er delvis tilfeldig og delvis styrt av busstransporten.

Alt i alt mener arrangør at en har klart å gi en så tilfeldig startrekkefølge som smittevern i en pandemi tillater, og at alternativet til dette som en nå opererer med ikke er en fri trekning, men avlysing.

 

Se også smittevern under Hovedløp og O-landsleir