Informasjon angående mulig datokonflikt NM-sprint og 10mila

05.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Forklaring om prosess og tildeling av arrangementsdatoer.

 


 

Det er flere som kontakter Norges Orienteringsforbund angående mulig datokonflikt mellom NM sprint og 10mila.


Denne uttalelsen forklarer Norges Orienteringsforbunds ståsted.

 

Det forventes at alle norske klubber prioriterer deltakelse i de norske mesterskap som arrangeres.

 

30. mars ble det informert om at NM-sprint pga Covid19 situasjonen måtte utsettes til høsten.

4. mai ble det på orientering.no lagt ut nyhet om at 25.-27. september var valgt som ny dato for NM- sprint.

14. mai ble Norges Orienteringsforbund gjort oppmerksom på at våre naboer i Sverige jobbet for at 10mila kunne bli arrangert samme helg.

Norges Orienteringsforbund tok da umiddelbart kontakt med ledelsen i SOFT (Sveriges Orienterings Forbund) og gjorde dem oppmerksom på hvilke krevende situasjon som kunne oppstå, og henstilte sterkt til at første helgen i oktober ville vært et bedre alternativ for drømmen om 10mila 2020.

Dette ble vurdert av SOFT­­­­­, som dessverre valgte å ikke ta hensyn til vår anmodning.

15. mai annonserte SOFT at de håper at 10mila kan gjennomføres i 25.-27. september.

 

Noen fakta:
-Det er IKKE bestemt at 10mila kan gjennomføres.
Endelig beslutning om gjennomføring skal tas 31.juli.
-Per dags dato er situasjonen i Sverige at det kun er tillatt med konkurranser for barn og ungdom – fra 15.juni tillates det konkurranser for voksne, begrenset til 50 personer.
-Det er også slik at Covid19 situasjonen i Sverige er relativt dramatisk sammenlignet med Norge, de siste dagene er det dessverre sterkt økende smittetall i Sverige med over 4 000 nye tilfeller de siste 3 dagene.

Men NOF anser at det ut fra de overstående fakta er lite sannsynlig at det tillates et arrangement i Sverige med godt over 10.000 personer i slutten av september.

For å gi norske løpere og klubber forutsigbarhet, bekrefter vi herved at vi opprettholder datoen for NM-sprint den oppsatte helgen 25.-27.september.