Idrettens fredskorps

24.11.2018 Pressemelding

Utviklingsprogram i regi av Norges idrettsforbund.

 

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Malawi eller Botswana. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Søk nå!

 

Hva er idrettens fredskorps?

 

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Gjennom utvekslingsprogrammet bidrar de frivillige med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i det sørlige Afrika. Idrettsutvekslingen innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer.

 

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens grunnverdier: glede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Hvem kan søke?

 

Du som er mellom 20 og 30 år

Du som ønsker å jobbe med idrettsutvikling på den afrikanske grasrota

Du som ønsker å lære mer om hvordan idrett kan bidra til sosial utvikling i Afrika

Du som har lyst til å lære mer om organisasjonsarbeid og idrettsutvikling

Du som har stor interesse for idrett eller har en idrettsfaglig utdannelse

Du som har interesse for utviklingsarbeid

Du som har annen relevant erfaring eller utdannelse

 

Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/

 

 

Idrettens Fredskorps åpnet sin søkeportal til utviklingssamarbeidet i dag 15. november. Idrettens Fredskorps har vært en viktig del av reisen til mange av de som jobber i idretts- Norge i dag, og vi håper at flest mulig egnede frivillige kan få ta del videre i programmet.

 

I forbindelse med søknadsprosessen til Idrettens Fredskorps håper vi på å kunne samarbeide med særforbundene for å spre informasjon om programmet. Vi håper dere kunne tatt dere tid til å dele vedlagt enke på deres hjemmeside og aktuelle nettflater, eventuelt videresende til de dere tenker kunne hatt interesse av programmet.

 

Lenke til informasjon om idrettens fredskorps samt søknadslink;

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/

 

Spørsmål om Idrettens Fredskorps og utviklingssamarbeidet kan rettes til Ketil Husøy på Ketil.Husoy@idrettsforbundet.no eller på telefon 93456744.