Husk fristen for å søke om utstyrsmidler 18. oktober

12.10.2017 Norges Orienteringsforbund

Klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke om støtte til utstyr og fristen er 18.oktober.

 

 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der klubber og grupper blir tildelt midler inntil 33% av utstyrets kostnad. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles – noe som er en økning på fem millioner kroner fra i fjor.

 

De siste årene har tildelt beløp til o-klubber og grupper ligget på i underkant av 20% av utstyrets kostnad.

 

Klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke på følgende utstyr:
- Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv)
- Startklokker, startdisplay
- Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr)
- Utlånsbrikker for rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert)  
- Arrangementstelt
- Utstyrspakke til Pre-o

 

NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

 

Utstyr kan kjøpes i www.idrettsbutikken.no. Ta kontakt med Lone K. Brochmann i Norges Orienteringsforbund om du har spørsmål om Pre-o-utstyr.

 

Det søkes gjennom SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no).

 

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her.

 

Det kan søkes om utstyr som er kjøpt/planlagt kjøpt i perioden 1. januar 2017 – 1. februar 2018. Kvitteringer for utstyr samles inn tidlig i 2018, og utbetalingen gjøres når alle kvitteringer er samlet inn.

 

Les mer her: http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/

 

Spørsmål om utstyr som dekkes, rettes til Vigdis Hobøl i Norges Orienteringsforbund.


Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029090

eller e-post: support@idrettsforbundet.no