Husk å levere helseattest før fristen!

27.01.2020 Norges Orienteringsforbund

Alle utøvere som ønsker å bli vurdert til representasjonsoppgaver må levere inn etterspurte helseopplysninger innen 1.mars (1.april for juniorutøvere). 

 

 

Også i 2020-sesongen praktiseres helseattest for alle utøvere som skal representere Norge i orientering. 


- Norges orienteringsforbund ønsker å etterleve et prinsipp om å sette utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten er ett av flere tiltak for å understøtte dette prinsippet. Derfor skal samtlige utøvere som er aktuelle for å representere Norge i internasjonale konkurranser i orientering levere inn helseattest, forklarer landslagslege Håvard Dybdahl.


Hensikten med helseattesten er å avdekke om en utøver har spesielle utfordringer i forhold til ernæring, vekt, trening, forstyrret spiseatferd eller andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere internasjonalt. Opplysningene som etterspørres i attesten er basert på hva NOF-helseteam, spiseforstyrrelsesteamet på Olympiatoppen og Sunn idrett har identifisert som relevante og nødvendige for å kunne vurdere om utøver er helsemessig skikket til å representere særforbundet.

 


- Helseattesten består av to deler; egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av lege. Begge delene må være utfylt og signert, forklarer landslagslegen. 


Utøveren fyller selv ut egenerklæringen og fremviser den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 


Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet fra journalsystemet. Vedkommende som mottar og vurderer skjemaene er underlagt reglene i helsepersonelloven og har med det taushetsplikt. 

 

- Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringssporten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver, det være seg samlinger eller annen type representasjon på landslagsnivå, må man altså levere inn helseattest.


Er utøver aktuell for representasjon for flere forbund som er tilknyttet helseattestordningen kan utøver benytte en kopi av helseattesten til de øvrige forbundene (skiskyting, langrenn, friidrett). 


Du finner helseattesten her 

(denne skal være levert til ansvarlig landslagslege før 1. mars for seniorer og 1. april for juniorer)

 

Helseattesten sendes pr. post til eller leveres personlig til (OBS; skal ikke sendes som e-post):


Norges orienteringsforbund
V/Håvard Dybdahl, 
Julsborg 26, 
7607 Levanger

 

Frist for innsending av helseskjema er 01.03.20 (1.april for juniorutøvere)