Helseattest og antidoping ved representasjon

17.03.2017 Norges Orienteringsforbund

Alle utøvere som skal representere i 2017 må levere helseattest, samt gjennomføre «Ren Utøver».

 

 

Utøvere som ønsker å bli vurdert til representasjonsoppgaver i regi av Norges Orienteringsforbund i 2017 må levere inn etterspurte helseopplysninger innen 1. mai, såkalt helseattest.

Hva er en helseattest?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes.

Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringssporten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver for Norges Orienteringsforbund, er det et krav at man har avgitt de etterspurte helseopplysninger innen den frist som er fastsatt.

Les mer om dette: her

Selve helseattesten ser du: her

Samtidig er det også et krav at alle som skal representere Norges Orienteringsforbund, enten det er på trening med landslag eller konkurranser der du representerer forbundet, skal ha gjennomført AntiDoping Norge (ADNO)’s e-læringskurs «Ren Utøver» minst en gang i løpet av de siste 3 årene.

Se mer informasjon: her

Se også: http://www.renutover.no/