Har din klubb laget et kart dere er stolte av?

09.11.2017 Norges Orienteringsforbund

Send inn bidrag og delta i «konkurransen» Årets kart 2017!

 

 

Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Og det å utarbeide et o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra laserdata, flybilder og konstruksjon, via synfaring og rentegning til repro og trykking


Derfor ønsker Kartutvalget i Norges Orienteringsforbund å gi velfortjent oppmerksomhet til dem som gjør godt kartarbeid.

En viderefører da kåring av Årets o-kart også i 2017.

Dermed inviteres klubber og karttegnere som har utgitt et o-kart de er stolte av i 2017 til å bli med på denne konkurransen ved å sende inn 4 eksemplarer av kartet til:

Norges Orienteringsforbund v/Ivar Haugen
St. Halvards vei 21A
5052 Bergen.

Merk konvolutten med "Årets norske o-kart".

Les mer i innbydelsen: her

Det er tilstrekkelig å sende inn kartet, men dersom en ønsker å skrive noen ord til juryen er det også tillatt.

Frist: mandag 18. desember 2017