Gode løyper i løyperleggerkonkurransen for paraorientering

02.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Tre løyper med velfortjent heder.

 

 

Det kom inn 12 gode bidrag til løyperleggerkonkurransen for paraorientering. Info om konkurransen og konkurransereglene kan du lese her

Juryen som har bedømt løypene er Ole Petter Ruud og Lone Brochmann. Gjennomgående ser vi at løyperleggerne stort sett har tenkt over faktorer som er av betydning for parautøvere, som underlag og fremkommelighet. Følgende faktorer har juryen sett ekstra på:

For N-løypa som også skulle kunne gjennomføres med rullestol:

  1. Avstand til start
  2. At underlag og stigning egner seg for rullestol
  3. At løypa har A-nivå

For A-løypa, som skulle være for gående:

  1. underlag og fremkommelighet, med spesielt fokus på om løypene unngår bratte partier, skrenter og tett skog
  2. Variasjon av type strekk
  3. At løypa har A-nivå

Blant bidragene har juryen plukket ut 3 løyper som presenteres nedenfor. Det som kjennetegner disse bidragene, er at det er løyper med riktig nivå, har variasjon i type strekk og løypeleggerne har tenkt på underlag, stigning og vegetasjons, som er viktig for parautøvere. Det er en N-løype og to A-løyper som per plukket ut.

 

Løype 1: Nybegynnerløype laget av Steinar Øverås, se her  

Løypa har en fin startplassering, som gjør at det er kort avstand til start, og gjør at deltagerne ikke bruker opp kreftene på vei til start. Dette er en fin løype der løyperlegger både har brukt de største stiene og lagt postplasseringene slik at de leder deltagerne i riktig retning underveis. For å gi deltagerne ekstra trygghet på at de er på riktig vei, kunne løypa hatt noen flere poster på vei til 6. og 8. post. Ellers er det lite å utsette på løypa som alle nye parautøvere, og parautøvere som benytter rullestol ville hatt glede av.

 

Løype 2: A-nivå løype laget av Asle Kvaase, se her  

Dette er en god sprintløype som har god variasjon i korte og lange strekk, samt retningsforandringer. Det er bra at postdetaljene er plassert utenfor grønt områder, fordi grønt områder kan være utfordrende for parautøvere å bevege seg i. For å heve løypa enda et hakk så kunne løypa hatt noen flere postplasseringer på mer spennende postdetaljer, siden mange av postdetaljene er plassert i stikryss. Utenom dette er dette en løype som egner seg godt for gående parautøvere.

 

Løype 3: A-nivå løype laget av Tobias Alstad, se her  

Dette er også en løype som har funnet gode strekk som går utenfor grøntområdene. Det er god variasjon i strekkene, og fine retningsforandringer, selv om det kunne vært noen flere kortstrekk i løypa. Løypa er dessverre litt for lang i forhold til sprint for parautøver, og kunne med fordel vært kortet ned. Med justering av løypelengden, så er dette en løype som parautøvere som løper A-nivå vil kose seg med.

 

Disse tre bidragene blir premiert med et tommelkompass i premie.

Vi oppfordrer flere til å prøve seg å lage løyper for parautøvere både til trening, konkurranse og i tillegg til tur-orientering. Tips og råd for hvordan lage løyper og hvordan du kan legge til rette for arrangement for para, finner du i denne arrangørguiden. I tillegg kan du ta kontakt med fagkonsulent Lone Brochmann; lonekarin.brochmann@orientering.no om du ønsker konkrete tilbakemeldinger på spesifikke løyper du lager.