Gledelig deltakelse i nyvinningen på Norges tak!

15.07.2018 Ivar Haugen

Anna Ulvensøen og Jo Forseth Indgaard best under Moskusspretten på Dovrefjell.


 


Nydelige vyer under dagens løp!

 

 

Sommerløpene er i gang, og en av nyvinningene i år var Moskusspretten på Dovrefjell. Samlingsplass var lagt i naturskjønne omgivelser ved Storrhusranden rasteplass. Løpet ble arrangert i regi av Wing Orienteringsklubb fra Trondheim.


Det er omtrent 30 år siden det har vært arrangert orienteringsløp så langt nord i Oppland. Løpet ble arrangert i forlengelsen av sommerløpene i Heidal som har vært arrangert i noen år. Orienteringssporten har beklageligvis hatt en stor tilbakegang i Gudbrandsdalen siden glansdagene på 80-tallet, og det var liten lokal deltagelse. Det var desto hyggeligere at det da kommer over 150 løpere, fra totalt 53 forskjellige klubber, til Dovrefjell for å løpe orientering på Norges tak. Til og med noen Svensker, en Nederlender og en amerikaner hadde funnet veien til Moskusens og Trollenes rike.


Initiativtaker for løpet, Arne Inge Kolstad, fra Wing orienteringsklubb i Trondheim, har de siste somrene laget det nye kartet på Dovrefjell. Kartet er foreløpig lite, og ligger langs E6 midt mellom Dombås og Hjerkinn, nærmere bestemt ved Furuhaugli. Terrenget består av glissen bjørkeskog med en del åpne partier og åpne/halvåpne myrområder. Deler av terrenget er småkupert, og for enklere å få frem dette på kartet ble det valgt ekvidistanse 2m og målestokk 1:7500. Kolstad ser muligheten til å kunne utvide kartet videre nordøstover.


Han er også i gang med oppgradering av et par av de gamle orienteringskartene på Dovre, i tillegg til å lage et nytt sprintkart på Dombås. Kanskje blir Moskussprinten det neste?


Løpet på Dovrefjell arrangerte han sammen med sin bror Svein Terje Kolstad med familier. Svein Terje er forøvrig medlem i en annen Trondheimsklubb, Freidig, uten at det blir noen familiekonflikt av den grunn.


Brødrene, som er oppvokst på Dovre, har kjørt forbi dette terrenget på Dovrefjell utallige ganger og tenkt at her burde det vært et orienteringskart. Når Arne Inge nå først hadde laget kart, så de mulighet til å arrangere et sommerløp i ferien. De var veldig usikre på deltagelsen, men aktiv bruk av sosiale medier har gitt veldig god respons, og deltagere kom fra hele landet. Spesielt i den lengste løypen var deltagelsen god, og navnene på resultatlistene viser at konkurransen var tøff.


Selv om løpet arrangeres som et nærløp er det mye som skal på plass. Spesielt viktig har vært avklaringer i forhold til offentlige instanser, da området ligger i/nært svært regulerte verneområder. Avklaringer mot Dovre kommune, Dovre fjellstyre, Statskog og Nasjonalparkriket ble gjort allerede senhøsten i fjor. Alle parter har vært positive til orienteringsløpet, og har kun hatt mindre innvendinger som var ubetydelige for selve gjennomføringen av løpet.


Løpet var tilpasset feriemodus med fri start og fritt valg av løyper. Det var laget løyper på hhv 6km, 4,3km og 2,5km, og i tillegg en nybegynnerløype på 1,6km. Løypene hadde preg av mellomdistanse.


Arrangementet fikk meget gode tilbakemeldinger på samlingsplass, terreng, kart og løyper, noe som ifølge arrangørene inspirerer til å gjenta suksessen Moskusspretten. Det var, heldigvis, ingen som traff moskus i løypa, men man trengte ikke dra langt før man kunne få se denne skapningen på nært hold.Resultater:

Herrer, lang løype:

  1. Jo Forseth IndgaardFrol IL

  2. Marcus MillegårdSävedalens AIK

  3. Ulf Forseth IndgaardFrol IL

Damer, lang løype:

  1. Anna UlvensøenNTNUI

  2. Maren Jansson HaverstadNTNUI

  3. Frida HaugskottOL Trollelg

 

Se ytterligere bilder og langløypen nedenfor:

 

unnamed file

 

unnamed file

unnamed file

 

 

unnamed file