Genererer o-kart over hele landet!

25.05.2020 Norges Orienteringsforbund

«Målet er å bli ferdig med de mest attraktive stedene for Norgesferie før sommeren.»

 


Over og under: Eksempel på kartutsnitt.

sture.jpg

 


Etter hvert god dekning med laserdata over hele Norge kombinert med stor kompetanse av trioen Terje Mathisen, Henning Spjelkavik og Jan Kocbach, har gjort at o-løpere over det ganske land kan glede seg til årets ferie – innenlands.

 

Bakgrunnen til dette er at den nevnte trio har - ved hjelp av laserdata fra Kartverket, samt FKB-data hos kommunene – automatisk generert kart – med tilnærmet «o-kart kvalitet» over store deler av landet:

 

- Vi vil helt sikkert ikke bli ferdig (med hele landet) til sommeren. Men nå prioriterer vi områder som er aktuelle og attraktive for Norgesferie – som for eksempel Lofoten, sier Terje Mathisen.

 

Mathisen er leder i Norges Orienteringsforbunds kartkomité, og har de siste ukene lagt ned utallige timer i dette arbeidet.


Et arbeid som har pågått på frivillig basis i flere år, hvor Mathisen «støtter seg på» duoen Henning Spjelkavik og Jan Kocbach.

En duo som er velkjent i o-Norge (og verden) for sine innovative og fremtidsrettede løsninger.

 

Og i nær fremtid kan alle kartinteresserte glede seg til automatisk generert kart over hele vårt langstrakte land.

Et kart hvor kvaliteten generelt er god, men – naturlig nok – varierende:


- Kurvene stemmer bra, og skrentene forteller hvor det er skikkelig bratt. Vegetasjonen er krevende å få til. Grønt forteller om endring i vegetasjonen, men sier ikke nødvendigvis noe om løpbarheten.


Uansett, om trioen står løpet ut, vil vi få generert kart over hele Norge på denne måten.

 

Men da dette er frivillig arbeid, vil det – som nevnt – være fokus på attraktive sommerdestinasjoner frem mot årets Norgesferie.

Dette kan gi bedre ferieopplevelser, og samtidig en ny god unnskyldning for o-løpere til å få seg en tur på kart når en er på steder hvor det tidligere ikke har vært kartlagt.

 

Noen smakebiter på hvordan det blir ser du illustrert ved denne teksten.

 

Når alt er på plass vil det bli publisert på: mapant.no


Under: Eksempel på kartutsnitt.

 

lofoten.png