Gasellelista 2017

05.12.2017 Norges Orienteringsforbund

La deg inspirere av historiene til dem som vokser mest i Norsk Orientering!

 

Unggutta i Koll koser seg med nattorientering.

 

Norges Orienteringsforbund innstiftet i 2017 Gaselleprisen for å hedre klubbene som vokser mest i Norsk Orientering. Velledalen IL o-gruppa er hedret som årets gaselle og har mottatt 10 000,- for sitt forbilledlige arbeid for å utbre orientering i et nytt område.

Se mer: her

Men det er flere klubber som fortjener å trekkes fram i denne sammenhengen.

 

Vi presenterer derfor podiumet av gaseller i Norsk Orientering. Dette er de de seks klubbene med høyest prosentvis vekst i aktive medlemmer siste år.

 

- Dette er klubbene som åpner opp for nye i alle aldre, og gir oss inspirerende eksempler på inkluderende klubbarbeid, sier president i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas.

Nedenfor har de ulike klubbene/o-gruppene gitt sine suksesskriterier for veksten:

Velledalen IL o-gruppa ved Pernille I. Leirvåg

- vokst fra 0 til 92 medlemmer fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016.
- bygd et orienteringslag fra scratch i et område uten orienteringskart.
- klubben startet opp med et nærkart med barneløp åpent for alle i bygda
- klubben oversetter pm, og annen o-løps-info slik at flere tør å være med.
- klubben har fått utviklet nye skogskart og har arrangert løp på disse
- klubben arrangerer fellesturer med nye familier til orienteringsløp i egen krets og til større arrangementer som o-festivalen.   
- klubben drives av tre småbarnsmødre med til sammen 7 barn i alderen 2-7 år.

Klubben var altså vinner av Gaselleprisen 2017!

 

Kvernbit Orientering ved Bente Corneliussen

Klubben tilskriver sin vekst i antall medlemmer til at de har invitert dem som går turorientering til å melde seg inn i klubben. De er da medlemmer det året de går turorientering.

 

unnamed file

 

 

IL Veten ved Ivar Bergset

Som de sjølv uttrykker det er de usikker på kva den hyggelige utviklingen i medlemstallet skyldes, men i en punktliste kan de nevne:

  • Sikre kontinuitet i labre periodar ved å arrangere treningar og løp sjølv om deltakinga går ned.

  • Følgje med på barnekull i «O-venlege» familiar og jobbe for at dei skal dra med ungane inn i O-sporten når dei er klare for det (8-10 år).

  • Positiv framsnakk av eigne aktivitetar

  • Ha det kjekt med overnattingsturar og samlingar (O-festivalen, Pinseløp, Fjord-O etc)

  • Bruke Facebook/sosiale medier

 

IL Koll ved Pål Myklebust

Hovedårsaken til vår vekst i antall medlemmer tror vi kan forklares med følgende.

Kontinuitet over flere år med fast oppmøtested hver eneste gang (vi trener alltid i området rundt klubbhuset Kollhytta), alltid på torsdager, alltid kl. 18.00 og ikke minst alltid med varm kveldsmat etter treningene.

Kveldsmaten er en kjempefin sosial aktivitet for de unge og gjør kvelden litt enklere for foreldrene.

Flinke trenere og tilstrekkelig antall trenere som sørger for at treningene blir meningsfulle og at de unge ønsker å komme tilbake. Kontinuerlig økning i antall trenere. Vi var sju trenere i alderen 19-24 år i høst. Trenerne blir honorert for jobben de gjør. Barna blir oppdelt i tre grupper etter alder og ferdighet slik at treningene blir tilpasset det enkelte barn.

Lokal markedsføring og positiv omtale fra barn og voksene har ført til en kraftig vekst i oppmøtet på O-gøy-tilbudet (barn fra ca. 6 til 13 år)

Lokale arrangement som Trollnatta, et nattorienteringsløp for barn og unge i begynnelsen av november, er med og markedsfører o-gruppa og bidrar til at barn og foreldre får prøve o-gruppas tilbud. Rekord med 320 deltakere i 2017. Ca. 270 av deltakerne var 12 år og yngre. 50 var 13-16

En liten gruppe med ildsjeler som alltid er tilstede og bidrar med å tilberede kveldsmat og som ser barna og ser hva som må forbedres fra gang til gang.

Å legge mest mulig til rette for at barn og unge kan oppleve sosial og fysisk mestring og glede i lek og utforskning av skogen i nærheten av der de bor, under trygg og kyndige ledelse er hovedbudskapet.

 

Melhus ved Eivind Bakk, leder og trener Atle Pedersen

Det er nok flere momenter som virker i samme retning som gjør at det er vind i seilene sør for Trondheim:

Vi har satset på skoleorientering og All-idrett i mange år, men det er først i det siste vi har fått inntrykk av at mange kjenner igjen orientering derfra når de senere kommer på våre aktiviteter. Når vi har 6-10 år gamle barn bare en time eller to er det ikke så enkelt å se at disse kan komme igjen noen år senere fordi orientering var moro i noen minutter for noen år siden.

I noen år nå har vi arrangert Finn Fram Dagen midt i Melhus sentrum en lørdag først i mai med litt medieomtale. Sammen med at vi har prøvd å bruke sosiale medier aktivt hele året tror vi at dette har gjort oss synlig i lokalsamfunnet.

Som en kombinasjon av fin trening og miljøskapende tiltak fikk vi til vintertrening for fire år siden og samtidig begynte vi å delta på større regionale løp med overnatting. Dette har gjort til at vi blir mange som dyrker orientering sammen og er villig til å bidra med noe for fellesskapet. Styret har over tid jobbet svært aktivt og består av ivrige og arbeidsomme tillitsvalgte. Vi har også hatt god nytte og blitt inspirert av forbundets kampanje 1% i 2020.

I tillegg har vi - med hjelp av en dyktig trener fått til en stabil ungdomsgjeng, der flere begynner på vise gode takter.

Det som kanskje særpreger Melhus orientering mest er et inkluderende miljø for både de som vil bli god og de som synes orientering er moro sammen med andre uten de store resultatene. Vi har vært bevisst på at alle skal bli sett. Vi deltar sammen med klubbene i trondheimsregionene i Hovedløpsprosjektet og ungdomsløp. Det er viktig for at ungdommene skal se at andre ungdommer driver med o-sporten. Vi blir også sett fordi vi er veldig utadvendte med god nettside og aktiv facebookside. 

 

 

unnamed file

 

 

Sandnes IL o-gruppa ved leder Rune Christiansen

Årsaken til veksten ligger i all hovedsak i knallhard jobbing over lengre tid, av en rekke nøkkelpersoner i klubben.

Det begynte med at det for noen år siden, nesten ikke var medlemmer under 30 år. Vi startet da med å ta inn barn i relativ ung alder 6-8 år for så å bygge videre på denne stammen. Dette arbeidet har resultert i at vi stadig får påfyll bakover i alder, og at de ulike aldersgruppene er så store at det blir relativt lite frafall. De siste årene har vi også fått med flere og flere «nye» foreldre ut i o-løypa.

Vi har satset på faste tekniske og sosiale opplegg, med torsdagstrening og kveldsmat i klubbhytta som et anker. Her er det fast 70-80 barn i alderen 6 til 14 år, samt 20 -25 trenere og foreldre som deltar.

Vi har også hatt stor deltakelse på «familieturer» som Nord Jysk, Pinseløp og Sørlandsgaloppen, disse turene har også resultert i at flere foreldre starter å løpe.

For å holde på ungdommen fra 11 til 14 år har vi satset mye på turer til løp og teknisk trening også utenfor kretsen. Nord Jysk, Pinseløp, Kristiansand, Sørlansgaloppen, O- festivalen, Blodslitet mm. Disse turene er med på å skape et godt miljø for alle uansett nivå. Flere løpere på samme aldre og med ulike ferdigheter gjør hverandre gode både orienteringsmessig og sosialt.

Vi har også sett at veksten av barn og ungdom gjør at vi får tilbake eldre løpere som tidligere har vært aktive i klubben. Det er rett og slett mer gøy å være flere fra samme klubb på løp.

Vi har også sett at det er viktig å ha et organisert opplegg hele året for barn og ungdom også om vinteren. (I sør Rogaland er orientering nærmest en helårs idrett).

Sil-5-600.jpg

 

Årets Gaseller i Norsk Orientering:

 

1

Velledalen IL o-gruppa

2

Kvernbit IL o-gruppa

3

IL Veten, o-gruppa

4

IL Koll, o-gruppa

5

Melhus IL, o-gruppa

6

Sandnes IL, o-gruppa

 

 

FG5A2525-600.jpg