Forsommeren er perfekt til å lære bruk av kart og kompass!

14.06.2022 Norges Orienteringsforbund

Klubber oppfordres til å benytte muligheten til å spre kunnskapen om gleden ved å ta seg frem i ukjent terreng.

 

Flere klubber gjennomfører opplæring og kurs i bruk av kart og kompass. Vi oppfordrer alle klubber til å benytte fine og lyse sommerkvelder til enkle introduksjonskurs for ungdom og voksne – det være seg turgåere, tur-o deltakere eller mosjonister som er glade i å være ute i naturen og gjerne vil prøve nye ut fordringer med kart og kompass.       

På 2,5 timer klarer man som arrangør å få til en enkel og praktisk innføring i bruk av kartet med karttegn, kartfarger, orientere kartet, bruk av ledelinjer, litt om målestokk, høydesystemet og om bruk av kompasset.

Det viktige på en opplæringskveld er å ha nok instruktører slik at kursdeltakerne kan få praktisere i mindre grupper under en guidet tur i terrenget. Forhåpentligvis gir det motivasjon og trygghet nok til å prøve seg på egenhånd på tur eller postjakt i skogen.  

En slik kurskveld kan gjerne følges opp av flere praktiske kurskvelder, et tilbud om veiledning på klubbens treningsløp/o-karusell eller guidet tur for tur-o deltakere.

 
En enkel veileder og «huskeliste» for kursarrangør og kursinstruktør ser du:  her


Fornyet presentasjonsmateriell - begynneropplæring kart og kompass
Norges Orienteringsforbund har laget presentasjonsmateriell (PDF) som kan brukes til kurs for ungdom og voksne med en kombinasjon av teori og praksis.  Presentasjonene gir gode tips for hva en bør vektlegge i et kurs. Det følger også forslag til enkel rammeplan og veileder for arrangør med forslag til det viktigste man bør gå gjennom på et kurs. 

Se presentasjonsmateriell HER

Husk: Det viktigste for å lære å bruke kart og kompass, er å praktisere ute i nærområdet/terrenget. Kombinere teori med mye praktiske orienteringsøvelser. Da blir du etter hvert familiær både med kart og kompas! 
 

Mer informasjon og opplæringsmateriell for nye i orientering ser du også: her

 

kurs kart og kompass 11 mai  2022-470.jpg