Forhåndsbetaling for Blodslitet i Eventor

12.09.2017 Norges Orienteringsforbund

Informasjon til klubber og løpere angående prøveordning for årets «Blodslit».

 

 

Vi ønsker å informere klubber og løpere om at Blodslitet har innført forhåndsbetaling i Eventor.

Norges Orienteringsforbund har bistått i prosessen, og gitt tillatelse til å avvike fra konkurransereglene som sier at det skal være etterskuddsbetaling.

Da det kommer en del spørsmål om denne prøveordningen ønsker vi her å informere klubber og løpere om tankene bak og hvordan dette fungerer.

Teksten nedenfor finnes også på Blodslitets hjemmeside: her

Blodslitet, og andre store arrangementer sliter med å få inn alle startkontigentene i ettertid. De aller fleste klubbene er selvsagt flinke til å betale, men en opplever hvert år at en har utestående fra både klubber og løpere som ikke betaler for seg. Som et ledd i fornying, og å bedre O-sporten teknisk, innfører Blodslitet derfor forhåndsbetaling i Eventor som en prøveordning.

For noen blir dette enklere, mens det for andre blir litt mer jobb denne gang.

Ved påmelding til Blodslitet blir du bedt om å betale for de du melder på. Vær oppmerksom på at påmeldingen slettes dersom betalingen ikke er gjort innen fristen. Betalingen kan gjøres via Paypal (med kredittkort), men du trenger ikke å registrere deg der.

En savner fortsatt noen funksjoner i løsningen, som vil kompletteres etter hvert, men håper samtidig at dette kan være kommet for å bli.

Tips: i de klubbene hvor klubben dekker startkontingenten til hver enkelt løper; gjør først en intern klubbpåmelding i Eventor, og la deretter oppmann melde på alle i klubben samlet til Blodslitet. Oppmann må da bruke ett kredittkort og la klubben betale kredittkortregningen.

Velkommen til Blodslitet 2017