Forbundstinget 2018

08.03.2018 Norges Orienteringsforbund

Se hva som er på agenda i Trondheim til helgen.

 

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars, avholdes i helgen i Trondheim.

 

Tinget starter kl. 12.00 på lørdag og avsluttes kl. 13.00 på søndag. Tinget er åpent.

 

 

Nedenfor ser du saksliste og annen informasjon:

 

 

Sakliste og tidsplan
 

Lørdag 10. mars

13.00 - 13.20 Åpning, Hilsener
13.20 - 13.45 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter
Sak 2 Godkjenning av forretningsorden
Sak 3 Valg av tingets funksjonærer
Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan
13.45 - 14.05 Regionalisering i idretten.
Innlegg fra Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets.
Innlegg fra Astrid Waaler Kaas, forbundsstyret
14.05 - 14.45 Sak 5 Beretning for 2016 - 2017
Sak 6 Regnskap for 2016 og 2017
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 16.30 Sak 7 Innkomne forslag
16.30 - 16.45 Pause
16.45 - 18.00 Sak 8 Strategi 2018 - 2020


Søndag 11. mars

09.00 - 09.45 Sak 9 Løps- og tur-o avgift
09.45 - 10.15 Sak 10 Rammebudsjett 2018 – 2020
10.15 - 11.15 Sak 11 Informasjonssaker
11.15 - 11.45 Kaffepause
11.45 - 12.30 Sak 12 Valg av revisor
Sak 13 Valg
12.30 Avslutning

 

Nedenfor er «utdelte» dokumenter.

 

Mer informasjon finner du på samleside: her

Sakspapirer


Årsrapport


Valgkomiteens innstilling