Fin og utfordrende løype fra Fjellanger gir pallplass!

13.05.2020 Norges Orienteringsforbund

Se løypene som ble nummer 3 og 4 i løypeleggerkonkurransen for sprint.

 

Juryen – med duoen Niklas Profors og Bojan Blumenstein – har gjort en solid jobb med vurdering av bidragene som ble sendt inn i løypeleggerkonkurransen for sprint, og vi vil presentere de 6 beste.

 

Du kan se nummer 5 og 6: her

 

Nå beveger vi oss opp på pallen, ved å presentere løypene på 3.- og 4. plass.


Du får se løypen, juryens kommentarer og samtidig kan du også bruke «RunningWild» - som gir deg mulighet til «gjennomløping».

 

 

3 - Kristine Fjellanger
Løypen innleder med et spennende strekk til 1. post hvor løypeleggeren har klart å få inn 3 reelle veivalg. Fra post 1 til 8 er det mange korte strekk, litt for mange for juryens smak. De gode strekkene er bra, men det blir mye transport mellom. Med videre bearbeiding i dette partiet kunne nok en eller et par av postene fjernes uten at det ville gi lavere kvalitet. 

Det er tydelig at løypeleggeren har lagt stor vekt på langstrekket til 12. post, og det er fint balansert. Det er mange reelle veivalg, og juryen tror samtidig at det vil være mulig å spare en del tid på å løpe en lang venstrevariant for å unngå stigning og trapper.

Strekkene i løypens siste del fungerer fint, med unntak av post 13 hvor det blir vel mye ren transport etter at veivalget er tatt. Smart bruk av sperring til post 14 og fin plassering av post 18. Det er viktig å lese og forstå hele strekket til 18 for å se at høyre er kortest.

Totalt sett en fin og utfordrende løype som gir pallplassering for denne løypeleggeren.

 

Løypen
 

Oppmåling

 

RunningWild

Passord: Kronstad

 

 
4 -Mads K. Larsen
Dette forslaget har et interessant første strekk, men etter det et litt for svakt parti med flere transportstrekk eller uinteressante veivalg frem til post 5. Det gir løperne mulighet til å planlegge mye av resten av løypen tidlig. 

Fra post 5 øker kvaliteten tydelig, og det serveres fine utfordringer helt frem til arenapassering. Også strekket til 12 er interessant, med svingete alternativer som kan være krevende å avgjøre lengden på. Strekket 14-15 er også spennende, hvor valget står mellom mye trapp eller en god del ekstra lengde.

Totalt sett en løype med en litt for svak innledning, men med flere partier etter post 5 som holder meget høy kvalitet.

 

Løypen

 

Oppmåling

 

RunningWild

Passord: Kronstad