Eventor oppgraderes onsdag 29. november!

22.11.2017 Norges Orienteringsforbund

Arrangementssystemet er «nede» hele den dagen!

 

Norsk Orienterings arrangementssystem, Eventor, skal oppdateres.

Installasjon av denne oppdateringen finner sted onsdag 29. november, og varer fra tidlig morgen til sen kveld på den aktuelle dato. Det innebærer at Eventor er «nede» hele dagen, fra 06.00 til 24.00.

Siden mars måned er det gjort mye utviklingsarbeid som bidra til en bedre brukeropplevelse i Eventor.

Arbeidet for å sette dette ut i livet pågår onsdag 29. november fra kl. 06.00 til 23.59

Under dette arbeidet er Eventor utilgjengelig. Dette betyr at Eventor ikke kan brukes onsdag 29. november mellom kl. 06.00 og midnatt.

I løpet av disse 18 timene kan du ikke melde deg på løp, eller få informasjon om løp, det være seg innbydelse, PM, startlister eller resultatlister.

Dette «rammer» løp og aktiviteter av alle kategorier, fra treningsløp via klubbaktiviteter til det som måtte være av krets- eller nasjonale løp.

Til dere som er arrangør
Det er viktig at deltakere og medlemmer får informasjonen om at Eventor er «nede» og utilgjengelig onsdag 29. november.

Nedenfor har vi listet noen forslag og tips for hvordan en kan håndtere konkurranser/løp/aktiviteter 29. og 30. november, samt andre konkurranser og aktiviteter hvor 29. november er en viktig dato.

Konkurranser (løp av alle kategorier)
-Legg inn en kopi av innbydelsen og eventuelt løpets PM på klubbens nettside (eller annen nettside), samt startlisten (hvis det finnes noen slik).
-Sett inn oppdatert informasjon i informasjonsfeltet i Eventor, og sørg for at kopi av denne informasjonen finnes på klubbens nettside.
-Vi anbefaler dere også å legge inn en tekst som forteller om hva som vil skje i Eventor 29. november et forslag er gitt nedenfor:
 «En ny versjon av Eventor vil blir installert onsdag 29. november fra kl. 06.00 til 24.00. I løpet av denne tiden er Eventor ikke tilgjengelig, men vi vil da i stedet henvise til klubbens hjemmeside.»
-Send gjerne også en e-post til alle påmeldte deltakere etter påmeldingsfristen har gått ut. Her kan en opplyse om at Eventor er «nede» hele onsdag 29. november, samt hvordan en skal håndtere dette i forhold til innbydelse/PM og start- resultatlister.
-Sist - men ikke minst – sørg for å laste ned alle påmeldinger til konkurransen/løpet allerede på tirsdag 28. november

Konkurranser og klubbaktiviteter med påmeldingsfrist onsdag 29. november
-Om det er mulig, bør en forlenge påmeldingsfristen en dag. Dette kan en også informere om på klubbens hjemmeside.


Til deg som er deltaker
Hvis du er påmeldt i et løp/konkurranse/aktivitet 29. november, besøk arrangørens nettside allerede den 28. november. Sørg for å tilegne deg all nødvendig informasjon allerede tirsdag 28. november.


Slik vil vi kommunisere
-Denne nyheten er lagt ut på www.orientering.no og vår Facebook-side
-Det sendes også e-post til samtlige kretsledere
-E-post sendes også til alle arrangørene som har løp/konkurranser 29. og 30. november

Rapportering av feil
Når installasjonen er fullført, er Eventor igjen operativ, og forhåpentligvis i ny utgave.
Utseende er det samme, men det er gjort store endringer, og til tross for at en har testet mye i forkant vil en kunne oppleve feil.

En er takknemlige om brukerne rapporterer dette til Eventor support
eventorsupport@orientering.se

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-post adresse.