Erfaringer fra tilpassede arrangement

26.05.2020 Norges Orienteringsforbund

Se hvordan tidligere arrangører har klart å gjennomføre innenfor smittevernbestemmelsene.

 

Etter at det igjen ble lov å arrangere konkurranser har vi etterspurt erfaringer fra arrangørene.

 

Forrige helg ble Tromdheim Open arrangert, og erfaringene deres kan du lese: her

 

Nedenfor er erfaringer fra løp tidligere i mai.

 

 

Lillomarka OL var en av få arrangører som gjennomførte arrangement første helg konkurranseforbudet var opphevet.

 

De var veldig bevisst å holde seg innenfor Norges Orienteringsforbunds veileder.

 

For at arrangører i nærmeste fremtid skal kunne dra veksel på de erfaringer Lillomarka OL gjorde 9. mai, deler de med seg nedenfor.

 

Hovedelementer fra arrangementet:

 • God planlegging og en komplett innbydelse og PM som fortalte hvordan dette skulle gjennomføres.
   
 • God informasjon av hovedtrekkene med arrangementet også i informasjonsdelen i Eventor. Det medførte at absolutt ingen utenfor kretsen forsøkte å melde seg på.
   
 • Dialog med lokale smittervernmyndigheter (bydelsoverlege) for å sikre oss godkjenninger. Med henvisning til Norges Orienteringsforbunds veileder og innspill på at arrangementet var klarert med Folkehelseinstituttet, kom rask godkjenning.
   
 • Fysisk avsperring av arenaen med merkebånd siden dette var ved et populært utfartssted. Dette er mer av estetisk/forebyggende art.
   
 • Satt opp tre skilt utenfor arenaen som fortalte hva dette var, slik at ikke utenforstående skulle reagere. Skilt med «O-løp for ungdom 13-16 år med 45 delt.»
   
 • Ingen foreldre inn på arenaen, egen vei til start for løperne uten kontakt med «omverden».
   
 • Veldig enkel arena med kort innløp, avlesning touch free. Bruk av «brikkesys» på to PC’er er med batteri (ikke strøm til arena), utlegging av resultater i Eventor rett etter hver avlesning.
   
 • Enkel start med 1 minutt startintervall. En mann på start, startklokke med pip for at det skulle gi følelsen av viktighet for løperne. Mannen på start la ned ett og et kart av gangen til ny løper.
   
 • Touch free poster uten smittekontakt.
   
 • Ikke nødvendig med vann. Løperne ble bedt om å ha med eget vann til drikke og vask.
   
 • Det var førstehjelp, men dette er ikke absolutt nødvendig. Planen i forkant var kun å dele ut plaster og ispose, og eventuelt videreformidle til legevakt ved mer alvorlige skader. Kun behandling i nødstilfeller.

 

Dette var et arrangement bare for ungdom, og da var den største «utfordringen» at ungdommene er sosiale av natur. Og spesielt jentene ville gjerne kjenne på følelsen av å møtes igjen. Så avstand var nok litt krevende å huske på for enkelte.

 

Alt i alt et enkelt arrangement å arrangere, med 22 poster som ble satt ut fredag kveld.

5 arrangører (1 start, 2 mål, 1 førstehjelp, 1 «sheriff» på arena).

To mann rigget arenaen kl.07.00 og første start 09.20.

 

Egersund har også arrangert løp. Her var det fleksistart, men arrangøren gikk inn og tildelte de ulike klubbene «egne» starttider. De oppfordret så klubbene til å møte opp innenfor sin «klubbstarttid». På denne måten var det aldri mer enn 50 stykker på arena.

 

På Egersunds løp, var det etter målposten en sluse på cirka 30 meter før håndvask.

Her var en slange med rennende vann, slik at løperne kunne vaske hendene med vann og såpe rett etter målposten. Det var også mulighet for å tørke hendene etterpå.

Deretter var det 10 meter til brikkeavlesning, med mulighet for spritvask.

En person sto for avlesningen.

Etter at brikken var avlest, ble brikke og MRT spritvasket.

 

Forklaring av avlesning/målområde. Foto: EOK

Korona.jpg