Den nye kartnormen er endelig på plass!

15.07.2018 Norges Orienteringsforbund

I sommer trengs ikke krimbøker – kartnormen er oversatt til norsk og er vedlagt som bilag til siste nummer av Magasinet Veivalg!

 

Krimbøker som sommerlesning?

- Nei, det trengs ikke i år for nå er den her endelig, den perfekte sommerlektyren for enhver o-løper med respekt for seg selv, sier leder i Kartutvalget i Norges Orienteringsforbund, Terje Mathisen og fortsetter:

 

- International Standard for Orienteering Maps (ISOM) versjon 2017 er oversatt til norsk og kommer som gratis bilag til Veivalg!

 

Den nye kartnormen er endelig på plass i norsk oversettelse. Den var ute i engelsk språkdrakt i fjor (2017), og er nå også oversatt til norsk med bidrag fra Kartutvalget i Norsk Orientering, og er vedlagt sommerutgaven av «Magasinet Veivalg».

 

- Selv om ISOM 2017 ikke er noen revolusjon så er det likevel mange små og store endringer som både brukere (o-løpere) og produsenter (synfarer/rentegner) må ta hensyn til.

 

- For det første så er ISOM2017 første steg på veien til en tilnærming mellom skog (ISOM) og sprint (ISSOM) normene.

 

- For det andre så er alle separate regler for 1:10 000 vs 1:15 000 fjernet, nå er et kart i 1:10 000, 1:7 500 eller 1:5 000 (anbefalt for de aller eldste for å kompensere for svekket syn) rene forstørrelser av kartbildet i 1: 15 0000.

 

- Det er en rekke mindre endringer for punktsymboler, hvor mange er blitt justert en smule i størrelse, noen er nye og noen er fjernet. Det siste er stort sett for å gjøre det lettere for de med dårlig fargesyn.

 

Det som er klart mest synlig for løperne er endringen av hjelpekurver:


- Disse har nå blitt cirka 30% tynnere (fra 0.14 til 0.10 mm på 1:15  000) men til gjengjeld så er hvert linjesegment blitt lenger slik at det er lettere å unngå linjebrudd/stipling midt i viktige detaljer. Med tynnere linje er det også mye lettere å skjønne hvor bratt en skråli er, selv om det er en rekke hjelpekurver i den da disse skiller seg ut visuelt.

 

Likevel er det ikke selve kartnormen, ISOM 2017, Mathisen gleder seg mest over:

 

- Fra mitt synspunkt så er noe av det viktigste det som ikke kom med i ISOM2017, men som IOF MC (IOF kartkomité red. anm.) jobber med nå, nemlig offisiell standardisering av CMYK trykk.

 

Dette tillegget, som Mathisen snakker om, finner du: her

 

- Problemet med utskrift av kart på CMYK laser er at ikke alle de 5-6 offisielle Pantone fargekodene som er spesifisert i ISOM for o-kart er mulig å nå med en CMYK kombinasjon, og IOF MC jobber nå med å finne frem til et nytt sett fargekoder som fremdeles er så gode som mulig for fargeblinde, og som kan reproduseres perfekt på gode farge laserskrivere.

 

Men hovedpoenget er altså at O-nerdenes ultimate bibel ligger som vedlegg til siste utgave av «Magasinet Veivalg».

 

Dette er obligatorisk sommerlektyre for alle o-løpere med respekt for seg selv og ambisjoner før høstsesongen.

 


ISOM2000-ISOM2017-600.jpg