Den nye internasjonale kartnormen er klar

04.04.2017 Pressemelding

ISOM 2017 er offentliggjort og klart til bruk fra 1. mai.

 

 

 

unnamed file

 

- Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) er fornøyd med at prosjektet med å få på plass ny internasjonal kartnorm (ISOM 2017) endelig er ferdig, og vi vil benytte anledningen til å takke alle medlemmene i kartkomiteen i IOF som har bidratt i arbeidet, sier presidenten i IOF, Leo Haldna.

Arbeidet med ny internasjonal kartnorm (ISOM 2017) har vært utfordrende gjennom mange runder med høringer og tilbakemeldinger fra nasjonale forbund og andre kartinteresserte.

- Vi er fornøyd og komfortabel med det dokumentet som nå blir offentliggjort, og er sikker på at det blir en nødvendig oppgradering av den gamle kartnormen (ISOM 2000), sier Haldna.

Under konkurranser i IOF-regi mellom 1. mai og 31. desember 2017 vil en godta bruk av både gammel og ny kartnorm, men det må fremgå tydelig i PM og «Bulletins» hvilke kartnorm en faktisk benytter.

Etter 1. januar 2018 er det ISOM 2017 som gjelder.

Den nye internasjonale kartnormen (ISOM 2017) kan du se: her

Les mer (på engelsk): her

Ellers finner du alle kartnormer samlet i høyre marg: her

unnamed file