Delta på undersøkelse om klasse- og løypetilbudet i orientering!

16.09.2021 Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund gjennomfører en enkel undersøkelse der vi oppfordrer alle som har deltatt i orienteringsløp om å delta. 

Norges Orienteringsforbund gjennomfører en enkel undersøkelse der vi oppfordrer alle som har deltatt i orienteringsløp om å delta ved å svare på spørsmål om klasse- og løypetilbudet.

Bakgrunn
Nye åpne klasser har vært en obligatorisk prøveordning i 2020 og 2021 i alle nasjonale- og krets-løp (NA og K-løp).

For å få et bedre grunnlag for vurdering av klasse- og løypetilbudet, så ber vi om direkte tilbakemelding fra den enkelte o-løper.

Svarene vil kunne gi nyttig informasjon i diskusjonen rundt videreføring av klasse- og løypetilbudet på kretsledermøtet 29. oktober 2021.

Det vil også være noe spørsmål som går generelt på klassetilbudet og på løypenivåene.


Oversikt over klassetilbudet for de nye åpne klassene og aldersklasser opp til 20 år med nærmere forklaring kan leses HER


Hvem kan delta i undersøkelsen:
Alle unge og voksne fra 13 år og eldre som har deltatt i o-løp.

Du svarer anonymt.
- Spørsmål med avkryssing må du svare på.
- Spørsmål med tekstfelt er frivillig å svare på, men flott å få kommentarer og innspill.

Svarfrist: 30. september!


Lenke til undersøkelsen: https://surveys.enalyzer.com?pid=namem4n7Begrunnelsen for forslaget som ble vedtatt som en prøveordning på kretsledermøtet i 2019:
- Å få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser.
- Et system som benevnes likt i alle NA- og K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp.
- Forenkle med færre klasser og enklere å forstå for nye deltakere.
- Bidra til forenkling, flere deltakere og raskere mestring.

Ønsker du mer informasjon om bakgrunnen, så kan den leses  HER

På forhånd takk for god hjelp.

Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til lene.kinneberg@orientering.no