Debatt om damestafetten på 10mila: «Stafetten må fornye seg!»

16.02.2021 Ivar Haugen

Se hva norske dameløpere mener om likestilling i o-idretten.


 

I svensk orientering er det stor debatt om likeverdige konkurransevilkår for herrer og damer, og under forbundsmøtet i svensk orientering - det som tilsvarer forbundstinget i Norge – 20. mars, skal delegatene ta stilling til en rekke forslag som går på likestilling i o-idretten.


Debatten som går i forkant av det nevnte forbundsmøtet inneholder også sterke røster fra de aktive – blant annet på endringer av damestafetten under 10mila.

Noen av dem – blant annet en rekke toppløpere - har forfattet et innlegg som du kan lese: her

 

Vi har luftet den samme debatten hos en del dameløpere på vår side av grensen.


De er utfordret med noen spørsmål:

Hva er din mening/holdning til initiativet som er linket ovenfor?


Rett og slett; hva tenker du?

Hva er - etter din mening - den beste løsningen for damer i henholdsvis 10mila og Jukola (antall etapper, lengde og konkurransetidspunkt (natt eller dag)?

 

Hvordan synes du en langdistanse for damer bør være (lengde/konkurransetid)?


Vi lar landslagsløper Silje Ekroll Jahren få slippe til først.

(fortsetter under bildet)

2019_Silje_Ekroll_Jahren-1--.JPG

Silje Ekroll Jahren i aksjon i sprintløypa. Foto: Per Ivar Skinderhaug
 

- Generelt: jeg støtter det svenske forslaget helt ut.

- Tiomila trenger å fornye seg sånn at det blir en likeverdig konkurranse for damer og herrer. Tiomila bør bli en stafett de designer ut fra det de ønsker skal være stafettmodellen de kjører, og så lage en dame og herrestafett som har lik modell og like vinnertider/andel natt/andel dag osv.

- At damene fram til nå kun har hatt 5 etapper mot herrenes 10, og at damene har hatt en helt annet stafettmodell har ikke vært bra.

- Jeg ser hvordan de store stafettene holder motivasjonen oppe blant mange herrer, en effekt vi ikke ser blant damene. 

 

- Når det gjelder likestilling i Norge mener jeg at det er på overtid å lage lik vinnertid for samme aldersklasser.

- I Norge er dette tilfelle for mellom og sprint, men ikke for langdistanse i junior- og seniorklasser, og muligens også ikke i stafett?

- Dette mener jeg at vi bør endre asap.

- Om det er damene som skal ha lengere løyper, eller herrene som skal ha kortere, eller om man møtes midt imellom har jeg ikke så sterke meninger om. Men heller mot at damenes gjerne kan forlenges litt.

- Hvis vi får på plass denne enkle endringen sikrer vi likt tilbud og forventinger til både jenter og gutter fra den alderen hvor man går opp i juniorklasser og videre inn i eliteklassene. Det er viktig syns jeg.

- Dette har Sverige allerede innført. Internasjonalt syns jeg også dette bør på plass så fort som mulig, sånn at vi også får like muligheter og har like forventinger når vi blir tatt ut til representasjon. 

 

- Selv har jeg har følt på disse tingene opp igjennom min karriere, og stusset veldig på den store forskjellen fra 16 årsklassen og opp i juniorklassen. Fra å løpe like lange løyper som herrene skulle vi plutselig løpe mye kortere, og jeg har ofte også hørt at damenes langdistanse ikke er noen riktig langdistanse. Sånn faller prestisjen for dameklassen sammenliknet med herreklassen.