Debatt om damestafetten på 10mila: «Nattetapper for damer kan gi mer prestisje!»

20.02.2021 Ivar Haugen

Se hva norske dameløpere mener om likestilling i o-idretten.

 

Over: Stemningsfullt under nattorientering. Foto: Snorre Veggan

 

I svensk orientering er det stor debatt om likeverdige konkurransevilkår for herrer og damer, og under forbundsmøtet i svensk orientering -det som tilsvarer forbundstinget i Norge – 20. mars skal delegatene ta stilling til en rekke forslag som går på likestilling i o-idretten.


Debatten som går i forkant av det nevnte forbundsmøtet inneholder også sterke røster fra de aktive – blant annet på endringer av damestafetten under 10mila.

Noen av dem – blant annet en rekke toppløpere - har forfattet et innlegg som du kan lese: her


Se også på Twitter:

https://twitter.com/NydalensSK/status/1361602624844398597?s=20

 

https://twitter.com/anordber/status/1361593717312872448?s=20

 

Vi har luftet den samme debatten hos en del dameløpere på vår side av grensen.

Silje Ekroll Jahren sine tanker og meninger ser du: her

Victoria Hæstad Bjørnstad har kommet til orde: her

Marte Hoff Hagen sier hva hun mener: her

Marie Olaussen sier sin mening: her

 

Løperne er utfordret med noen spørsmål

Hva er din mening/holdning til initiativet som er linket ovenfor?


Rett og slett; hva tenker du?

Hva er - etter din mening - den beste løsningen for damer i henholdsvis 10mila og Jukola (antall etapper, lengde og konkurransetidspunkt (natt eller dag)?

 

Hvordan synes du en langdistanse for damer bør være (lengde/konkurransetid)?

 


Marta Ulvensøen – som er leder i landsutvalget i skiorientering og løper for Emblem under barmarksesongen i orientering – kommer til ordet i dag:

 

(fortsetter under bildet)

2020_Marta_Ulvensøen-2.jpg

Marta Ulvensøen i konkurransesituasjon i o-løypa. Foto: Per Ivar Skinderhaug 

 

- Jeg ser poengene til de svenske løperne, og her er mine innspill:
 

- Ja til natt- og dagetapper for damer. Det kan gi mer prestisje, spenning og et ekstra moment i stafetten.


- Ja til flere etapper, men om det er rett å øke til henholdsvis 7 og 10 etapper - for Jukola og 10mila - er jeg usikker på. Kanskje gå for en slags gradvis økning?
 

- Totalt sett er det flere herrer som konkurrer på et relativt høyt nasjonalt nivå. Et annet moment er at det da kan bli enda vanskeligere å stille lag for enkelte mindre klubber.

 

- Det blir spennende å se hvor det bærer hen!