Bli med på prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid»!

13.02.2020 Norges Orienteringsforbund

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 5 millioner kroner – søk innen 16. februar for å ta del i det unike prosjektet.

 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 5 millioner kroner til vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid».

Prosjektet strekker seg over 3 år, med oppstart januar 2020.

Flere klubber og kretser har allerede meldt interesse for tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2020.

Det er midler til mange kart, flere kurs og mengder av aktivitetsmateriell. Så:

Meld på din klubb! - Få hjelp og økonomisk støtte til å gjennomføre flere av følgende tiltak i løpet av 2020:

  • Lage nye og oppdatere gamle skolegårdskart over aktuelle grunnskoler – Inntil kr. 6000,- per kart
  • Karttegnerkurs – Tid og sted tilpasses interessepåmelding, gratis deltakelse
  • Bidra på Friluftsskolen til DNT/FL – Spesielt egnet for unge som vil ha sommerjobb
  • Lærerkurs og klubbutvikling – Planlegges og gjennomføres av prosjektleder
  • Aktivitetsmateriell – Gratis utstyrspakker til klubber og skoler

Søknadsfrist er 16. februar 2020


Se mer i linkene nedenfor:
 

 «Informasjon om prosjektet: Orientering - Kart i skole og fritid»

Utfyllende informasjon om tiltakene, samt skjema for tilbakemelding.

 

 «Tilbud til skoler»

Kursinvitasjon som kan formidles til skoler som har skolegårdskart fra før. Gi den til din lokale skole allerede i dag!

 

 

Sparebankstiftelsen_dnb_logo_jpg-750.jpg