Bli med på det andre året av vårt prosjekt: Orientering - Kart i skole og fritid!

09.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Webinar 13. januar for mer informasjon om prosjektet.

 

 

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 5 millioner kroner over en treårsperiode til vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid».


Dette ble startet opp i januar 2020 og i løpet av det første året fikk 70 klubber tildelt støtte til nesten 200 skolegårdskart, det ble arrangert flere synfaringskurs og mange tusen barn og unge har deltatt i morsomme orienteringsaktiviteter.

Prosjektets hovedmålsetting er:
«At barn og unge over hele landet er fysisk aktive i sitt nærområde og lærer seg å bruke kart gjennom lekbetonte aktiviteter i skole- og fritiden. Disse kartene skal være fritt tilgjengelig på nett.»

 

Interesserte klubber og kretser får nå muligheten til å bli med på prosjektets andre år, gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

  • Tegne nye og oppdatere gamle skolegårdskart over aktuelle grunnskoler (1.-10. trinn) - Obligatorisk del av søknaden
  • Karttegnerkurs
  • Kurs for lærere
  • «Mini klubbutvikling»
  • Aktivitetsmateriellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer»
  • Bidra på Friluftsskolen til DNT/FL

 

Søknadsfrist: 14. februar 2021

Link til søknad: https://surveys.enalyzer.com?pid=c7qmumgi

 

Det avholdes et webinar onsdag 13. januar der prosjektets hovedområder for 2021 vil bli presentert. Invitasjon og link til påmelding finner du HERAlle klubber som deltok i prosjektet i 2020 og alle klubber som vurderer å bli med i 2021 oppfordres til å melde på minst en deltaker – det er åpent for alle medlemmer i Norsk Orientering! 

 

Tidligere publisert informasjon om prosjektet finner du på o-skolen.no.
 

På Facebook er det en lukket gruppe og en åpen side tilknyttet prosjektet


Se også mer informasjon om prosjektet: her

 

Tilbudet som kan sendes ut til skolene ser du: her

 

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Henning B. Carlsen
henningbratland.carlsen@orientering.no, tlf. 45293210